Dicts.info 

Bulgarian to Kurdish dictionary

    Look up:      

This Bulgarian to Kurdish dictionary searches words in both directions at the same time.
Both Bulgarian to Kurdish and Kurdish to Bulgarian translations will be listed at once.


благодаря (blagodarjá); мерси (mersí) spas, (ku-Arab'سوپاس)
брат (m) (brat) برا
време (n) (vréme) وه‌خت (wext); فه‌له‌ک (felek)
девойка (f) (devójka); мома (f) (momá); момиче (f) (momiče) کچ
денонощие رۆژ
жена (f) (žená) jin; pîrek; afret; kilfet; ژن; ئافره‌ت
книга (f) (kníga) پرتووک (pirtûk); کتێب (kitêb)
котка (f) (kótka) (ku-Arab'پشیله‌)
къща (f) (kəšta) xanî (m); خانوو (m)
майка (f) (májka) dayik (f), (ku-Arab'دایک)
мир (m) (mir) aştî (f); ئاشتی
момче (n) (momče) کور
мъж (m) (məž) mêr; zelam; پیاو; زه‌لام
не#Bulgarian'не (né) na; ne
отивам (otívam) çûn, (ku-Arab'چوون), (ku-Arab'ڕۆیشتن)
пиша (píša) (ku-Arab'نوسین)
плод (m) (plod); овошка (f) (ovóška) fêkî (m); mêwe (f); میوه‌
цвете (n) (cvéte) gul, kulîlk, (ku-Arab'گوڵ)
ябълка (f) (jábǎlka) sêv; سێو
Kurdish to Bulgarian dictionary


Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.