Dicts.info 

Catalan to Scottish Gaelic dictionary

    Look up:      

This Catalan to Scottish Gaelic dictionary searches words in both directions at the same time.
Both Catalan to Scottish Gaelic and Scottish Gaelic to Catalan translations will be listed at once.


amic (m), amiga (f) caraid (m); bancharaid (f)
amor (m) rùn (m)
animal (m) beathach (m), ainmhidh (m)
arbre (m) craobh (f)
casa (f) taigh (m)
cavall (m) each
ciutat (f) baile mòr (m), dùn (m)
dia (m); jorn (m) latha (m)
diner (m) airgead (m); airgiod (m)
dona (f) bean (f); boireannach (m)
escola (f) sgoil (f)
escoltar èisd; èist
flor (f) dìthean (m); flùr (m)
foc (m) teine (m)
fruit#Catalan'fruit (m) meas (m), toradh (m)
gat (m); gata (f); (m) mixa (f); (m) moixa (f) cat (m)
germà (m) bràthair (m)
germana, (f) piuthar (f)
gos; ca (m) cù (m), madadh (m)
gràcies, moltes gràcies, mercès tapadh leat; tapadh leibh; taing
hola halò; latha math; hòigh
home (m) fear (m); duine (m)
llegir leugh
llibre (m) leabhar (m)
mare màthair (f)
menjar (m); aliment (m) biadh (m)
nadó (m) leanabh (m), leanaban (m), naoidhean (m), pàisde (m)
noi (m), al·lot (m), xiquet (m), xic (m), xicot (m) balach (m); balachan (m); gille (m)
noia (f); nena (f); xiqueta; al·lota (f) caileag (f); nighean (f); nighneag
pare (m) athair (m)
pau (f) sìth (f)
poma (f) ubhal (m)
temps (m) àm (m)
Scottish Gaelic to Catalan dictionary


Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2020 Dicts.info.