Dicts.info 

Chinese to Basque dictionary

    Look up:      

This Chinese to Basque dictionary searches words in both directions at the same time.
Both Chinese to Basque and Basque to Chinese translations will be listed at once.


不 (bù), 否 (fǒu), 沒, 没 (méi), 沒有, 没有 (méiyǒu) ez
你好 (nǐhǎo), 您好 (nínhǎo) kaixo
動物, 动物 (dòngwù) animalia
去 (qù) joan
和平 (hépíng) bake
哥哥 (gēge), 弟弟 (dìdi), 兄弟 (xiōngdi) anai '(brother of a male)', neba '(brother of a female)'
城市 (chéngshì), 城 (chéng) hiri
女孩兒, 女孩儿 (nǚháir), 女孩子 (nǚháizi), 姑娘 (gūniang), 女兒, 女儿 (nǚ'ér) neska
妈妈 ama
婦女, 妇女 (fùnǚ), 女人 (nǚrén), 女性 (nǚxìng), 女的 (nǚde) andre; emakume
嬰兒, 婴儿 (yīng'ér), 娃娃 (wáwa), 小娃娃 (xiǎowáwa) jaioberri
寫, 写 (xiě) idatzi
戀, 恋 (liàn), 愛戀, 爱恋 (àiliàn), 戀愛, 戀愛 (liàn'ài), 愛, 爱 (ài) maitea#Basque'maitea
房屋 (fángwū), 家 (jiā), 房子 (fángzi) etxe
日 (rì), 天 (tiān) egun
是 (shì), 對, 对 (duì) bai
樹, 树 (shù), 喬木, 乔木 (qiáomù) zuhaitz
水 (shuǐ) ur
火 (huǒ) su
父 (fù), 父親, 父亲 (fùqīn), 爸爸 (bàbà), 爹 (diē) aita
狗 (gǒu), 犬 (quǎn) txakur, etxe-txakur
男人 (nánrén), 男的 (nánde) gizon; gizaseme; gizonki
男孩 (nánhái), 少年 (shàonián) mutil; mutiko
花 (huā), 花兒, 花儿 (huār), 花朵 (huāduǒ), 花卉 (huāhuì) lore
蘋果, 苹果 (píngguǒ) sagar
謝謝, 谢谢 (xièxie), 多謝, 多谢 (duōxiè), 三Q (sānQ) eskerrik asko
讀, 读 (dú), 看 (kàn) erakurri; leitu
貓, 猫 (māo) katu
錢, 钱 (qián), 金錢, 金钱 (jīnqián), 貨幣, 货币 (huòbì) diru
食物 (shíwù), 食品 (shípǐn) janari
馬, 马 (mǎ) zaldi
Basque to Chinese dictionary  |  Learn Basque  |  Basque vocabulary  |  Basque flashcards


Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.