Dicts.info 

Chinese to Bosnian dictionary

    Look up:      

This Chinese to Bosnian dictionary searches words in both directions at the same time.
Both Chinese to Bosnian and Bosnian to Chinese translations will be listed at once.


你好 (nǐhǎo), 您好 (nínhǎo) zdravo, ćao, merhaba, selam
動物, 动物 (dòngwù) životinja (f)
去 (qù) ići
和平 (hépíng) mir (m)
哥哥 (gēge), 弟弟 (dìdi), 兄弟 (xiōngdi) brat (m)
城市 (chéngshì), 城 (chéng) grad (m)
妈妈 majka (f); mater (f)
嬰兒, 婴儿 (yīng'ér), 娃娃 (wáwa), 小娃娃 (xiǎowáwa) beba (f)
學校, 学校 (xuéxiào) škola (f)
房屋 (fángwū), 家 (jiā), 房子 (fángzi) kuća (f)
樹, 树 (shù), 喬木, 乔木 (qiáomù) drvo (n); stablo (n)
水 (shuǐ) voda (f)
火 (huǒ) vatra (f); oganj (m)
父 (fù), 父親, 父亲 (fùqīn), 爸爸 (bàbà), 爹 (diē) otac (m)
狗 (gǒu), 犬 (quǎn) pas (m); kučka (f)
男人 (nánrén), 男的 (nánde) čovjek (m)
聽, 听 (tīng) slušati; poslušati
花 (huā), 花兒, 花儿 (huār), 花朵 (huāduǒ), 花卉 (huāhuì) cvijet (m)
謝謝, 谢谢 (xièxie), 多謝, 多谢 (duōxiè), 三Q (sānQ) hvala
貓, 猫 (māo) mačka (f); mačak (m)
Bosnian to Chinese dictionary  |  Learn Bosnian  |  Bosnian vocabulary  |  Bosnian flashcards


Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.