Dicts.info 

Chinese to Croatian dictionary

    Look up:      

This Chinese to Croatian dictionary searches words in both directions at the same time.
Both Chinese to Croatian and Croatian to Chinese translations will be listed at once.


你好 (nǐhǎo), 您好 (nínhǎo) zdravo, ćao, bok, bog
動物, 动物 (dòngwù) životinja (f)
去 (qù) ići
和平 (hépíng) mir (m)
哥哥 (gēge), 弟弟 (dìdi), 兄弟 (xiōngdi) brat (m)
城市 (chéngshì), 城 (chéng) grad
學校, 学校 (xuéxiào) škola (f)
房屋 (fángwū), 家 (jiā), 房子 (fángzi) kuća (f)
時間, 时间 (shíjiān), 時光, 时光 (shíguāng) vrijeme (n)
朋友 (péngyǒu), 友人 (yǒurén) prijatelj (m); prijateljica (f)
樹, 树 (shù), 喬木, 乔木 (qiáomù) drvo (n)
水 (shuǐ) voda (f)
火 (huǒ) vatra (f)
父 (fù), 父親, 父亲 (fùqīn), 爸爸 (bàbà), 爹 (diē) otac
狗 (gǒu), 犬 (quǎn) pas (m)
男人 (nánrén), 男的 (nánde) muškarac
男孩 (nánhái), 少年 (shàonián) dječak (m)
聽, 听 (tīng) slušati; poslušati
花 (huā), 花兒, 花儿 (huār), 花朵 (huāduǒ), 花卉 (huāhuì) cvijet (m)
謝謝, 谢谢 (xièxie), 多謝, 多谢 (duōxiè), 三Q (sānQ) hvala; mnogo hvala; veoma hvala; zahvaljujem; mnogo Vam hvala
貓, 猫 (māo) mačka (f)
食物 (shíwù), 食品 (shípǐn) hrana (f)
Croatian to Chinese dictionary  |  Learn Croatian  |  Croatian vocabulary  |  Croatian flashcards


Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.