Dicts.info 

Chinese to Greek dictionary

    Look up:      

This Chinese to Greek dictionary searches words in both directions at the same time.
Both Chinese to Greek and Greek to Chinese translations will be listed at once.


不 (bù), 否 (fǒu), 沒, 没 (méi), 沒有, 没有 (méiyǒu) όχι (óchi)
去 (qù) πάω (páo)
哥哥 (gēge), 弟弟 (dìdi), 兄弟 (xiōngdi) αδελφός (m)
女孩兒, 女孩儿 (nǚháir), 女孩子 (nǚháizi), 姑娘 (gūniang), 女兒, 女儿 (nǚ'ér) κορίτσι (n) (korítsi)
嬰兒, 婴儿 (yīng'ér), 娃娃 (wáwa), 小娃娃 (xiǎowáwa) μωρό (n) (moró); βρέφος (n) (vréfos)
學校, 学校 (xuéxiào) σχολείο (n) (scholeío)
寫, 写 (xiě) γράφω
戀, 恋 (liàn), 愛戀, 爱恋 (àiliàn), 戀愛, 戀愛 (liàn'ài), 愛, 爱 (ài) αγάπη (f) (agápi); έρωτας (m) (érotas)
房屋 (fángwū), 家 (jiā), 房子 (fángzi) σπίτι (n) (spíti); οίκος (m); οικία (f); κατοικία (f); σπιτικό (n)
日 (rì), 天 (tiān) ημέρα (f); (f) (n) (n)
是 (shì), 對, 对 (duì) ναι (nai)
時間, 时间 (shíjiān), 時光, 时光 (shíguāng) χρόνος (m) (chrónos); καιρός (m) (kerós)
朋友 (péngyǒu), 友人 (yǒurén) φίλος (m); (f)
樹, 树 (shù), 喬木, 乔木 (qiáomù) δέντρο (n) (ðéndro); δένδρο (n) (ðénðro)
水果 (shuǐguǒ), 果子 (guǒzi) καρπός (m) (karpós); οπώρα (f) (opóra); οπωρικό (n) (oporikó); φρούτο (n) (frúto)
父 (fù), 父親, 父亲 (fùqīn), 爸爸 (bàbà), 爹 (diē) πατέρας (m) (patéras)
狗 (gǒu), 犬 (quǎn) σκύλος (skílos); κύων (kíon)
男孩 (nánhái), 少年 (shàonián) αγόρι (n) (agóri)
聽, 听 (tīng) ακούω (akoúo)
花 (huā), 花兒, 花儿 (huār), 花朵 (huāduǒ), 花卉 (huāhuì) άνθος (n) (ánthos); λουλούδι (n) (louloúdi)
蘋果, 苹果 (píngguǒ) μήλο (n) (mílo)
謝謝, 谢谢 (xièxie), 多謝, 多谢 (duōxiè), 三Q (sānQ) ευχαριστώ (efcharistó)
貓, 猫 (māo) γάτα (f) (gáta); γάτος (m) (gátos)
錢, 钱 (qián), 金錢, 金钱 (jīnqián), 貨幣, 货币 (huòbì) χρήματα (n); χρήμα (n); λεφτά (n)
食物 (shíwù), 食品 (shípǐn) τροφή (f) (trofí); φαγητό (n) (fagitó); φαΐ (n) (faḯ)
Greek to Chinese dictionary  |  Learn Greek  |  Greek vocabulary  |  Greek flashcards


Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.