Dicts.info 

Chinese to Hindi dictionary

    Look up:      

This Chinese to Hindi dictionary searches words in both directions at the same time.
Both Chinese to Hindi and Hindi to Chinese translations will be listed at once.


不 (bù), 否 (fǒu), 沒, 没 (méi), 沒有, 没有 (méiyǒu) नहीं (nahī̃); जी नहीं (jī nahī̃)
你好 (nǐhǎo), 您好 (nínhǎo) नमस्ते (namasté); नमस्कार (namaskār); सलाम (salām); सत श्री अकाल (sat śrī akāl); हेलो (helo); हलो (halo)
動物, 动物 (dòngwù) हैवान (m) (haivān); पशु (paśu); जानवर (m) (jānvar)
去 (qù) जाना (jānā)
和平 (hépíng) शांति (f) (śā̃nti)
哥哥 (gēge), 弟弟 (dìdi), 兄弟 (xiōngdi) भाई (m) (bhāī); भ्राता (m) (bhrātā)
城市 (chéngshì), 城 (chéng) शहर (m) (śahr); नगर (nagar)
女孩兒, 女孩儿 (nǚháir), 女孩子 (nǚháizi), 姑娘 (gūniang), 女兒, 女儿 (nǚ'ér) लड़की (f) (laṛkī)
婦女, 妇女 (fùnǚ), 女人 (nǚrén), 女性 (nǚxìng), 女的 (nǚde) औरत (f) (aurat); स्त्री (f) (strī); महिला (f) (mahilā)
嬰兒, 婴儿 (yīng'ér), 娃娃 (wáwa), 小娃娃 (xiǎowáwa) शिशु (m) (śiśu); बच्चा (m) (baccā)
學校, 学校 (xuéxiào) विद्यालय (m) (vidyālay); स्कूल (m) (skūl)
寫, 写 (xiě) लिखना (likhnā)
戀, 恋 (liàn), 愛戀, 爱恋 (àiliàn), 戀愛, 戀愛 (liàn'ài), 愛, 爱 (ài) प्यार (m) (pyār); प्रेम (m) (prem); इश्क़ (m) (išq); मुहब्बत (f) (muhabbat)
房屋 (fángwū), 家 (jiā), 房子 (fángzi) घर (m) (ghar); मकान (m) (makān); गृह (m) (gṛh)
日 (rì), 天 (tiān) दिन (m) (din)
是 (shì), 對, 对 (duì) हाँ; (jī)जी हाँ (jī hā̃)
時間, 时间 (shíjiān), 時光, 时光 (shíguāng) समय (m) (samay); वक़्त (m) (vaqt)
朋友 (péngyǒu), 友人 (yǒurén) दोस्त (m); मित्र (m)
樹, 树 (shù), 喬木, 乔木 (qiáomù) पेड़ (m) (peṛ)
水 (shuǐ) पानी (m) (pānī); जल (m) (jal); आप (m) (āp); आब (āb)
水果 (shuǐguǒ), 果子 (guǒzi) फल (m) (phal)
火 (huǒ) आग (f) (āg)
父 (fù), 父親, 父亲 (fùqīn), 爸爸 (bàbà), 爹 (diē) पिता (m) (pitā); वालिद (m) (vālid); बाप (m) (bāp); पिदर (m) (pidar)
狗 (gǒu), 犬 (quǎn) कुत्ता (m) (kuttā); कुत्ती (f) (kuttī)
男人 (nánrén), 男的 (nánde) आदमी (m) (ādmī); पुरुष (m) (puruṣ)
男孩 (nánhái), 少年 (shàonián) लड़का (m) (laṛkā)
聽, 听 (tīng) सुनना (sunnā)
花 (huā), 花兒, 花儿 (huār), 花朵 (huāduǒ), 花卉 (huāhuì) फूल (m) (phūl); पुष्प (m) (puśp)
蘋果, 苹果 (píngguǒ) सेब (m) (seb)
謝謝, 谢谢 (xièxie), 多謝, 多谢 (duōxiè), 三Q (sānQ) धन्यवाद (dhanyavād); शुक्रिया (śukriyā); थैंक्यू (thaiṅkyū)
讀, 读 (dú), 看 (kàn) पढ़ना (paṛhnā)
貓, 猫 (māo) बिल्ली (f) (billī); बिल्ला (m) (billā)
錢, 钱 (qián), 金錢, 金钱 (jīnqián), 貨幣, 货币 (huòbì) पैसा (m) (paisā); धन (dhan); माल (m) (māl)
食物 (shíwù), 食品 (shípǐn) खाना (m) (khānā); भोजन (m) (bhojan)
馬, 马 (mǎ) घोड़ा (m) (ghoṛā); अश्व (m) (aśva); तुरग (m) (turag)
Hindi to Chinese dictionary  |  Learn Hindi  |  Hindi vocabulary  |  Hindi flashcards


Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2024 Dicts.info.