Dicts.info 

Chinese to Latvian dictionary

    Look up:      

This Chinese to Latvian dictionary searches words in both directions at the same time.
Both Chinese to Latvian and Latvian to Chinese translations will be listed at once.


不 (bù), 否 (fǒu), 沒, 没 (méi), 沒有, 没有 (méiyǒu)
你好 (nǐhǎo), 您好 (nínhǎo) sveiki
動物, 动物 (dòngwù) dzīvnieks
去 (qù) iet
和平 (hépíng) miers (m)
哥哥 (gēge), 弟弟 (dìdi), 兄弟 (xiōngdi) brālis (m) (1,2,3)
城市 (chéngshì), 城 (chéng) pilsēta (f); (f)
女孩兒, 女孩儿 (nǚháir), 女孩子 (nǚháizi), 姑娘 (gūniang), 女兒, 女儿 (nǚ'ér) meitene (f)
妈妈 māte (f)
婦女, 妇女 (fùnǚ), 女人 (nǚrén), 女性 (nǚxìng), 女的 (nǚde) sieviete (f)
嬰兒, 婴儿 (yīng'ér), 娃娃 (wáwa), 小娃娃 (xiǎowáwa) zīdainis; bēbis
寫, 写 (xiě) rakstīt
戀, 恋 (liàn), 愛戀, 爱恋 (àiliàn), 戀愛, 戀愛 (liàn'ài), 愛, 爱 (ài) mīlestība (f); mīla (f)
房屋 (fángwū), 家 (jiā), 房子 (fángzi) māja; nams (m)
日 (rì), 天 (tiān) diena (f); diennakts
是 (shì), 對, 对 (duì)
時間, 时间 (shíjiān), 時光, 时光 (shíguāng) laiks (m)
朋友 (péngyǒu), 友人 (yǒurén) draugs
樹, 树 (shù), 喬木, 乔木 (qiáomù) koks
水 (shuǐ) ūdens (m)
水果 (shuǐguǒ), 果子 (guǒzi) auglis
火 (huǒ) uguns (f)
父 (fù), 父親, 父亲 (fùqīn), 爸爸 (bàbà), 爹 (diē) tēvs
狗 (gǒu), 犬 (quǎn) suns (m); kuce (f)
男人 (nánrén), 男的 (nánde) vīrs (m)
男孩 (nánhái), 少年 (shàonián) puika
聽, 听 (tīng) klausīties
花 (huā), 花兒, 花儿 (huār), 花朵 (huāduǒ), 花卉 (huāhuì) puķe (f); zieds (m)
蘋果, 苹果 (píngguǒ) ābols (m)
謝謝, 谢谢 (xièxie), 多謝, 多谢 (duōxiè), 三Q (sānQ) paldies
讀, 读 (dú), 看 (kàn) lasīt
貓, 猫 (māo) kaķis (m); kaķene (f)
錢, 钱 (qián), 金錢, 金钱 (jīnqián), 貨幣, 货币 (huòbì) nauda
食物 (shíwù), 食品 (shípǐn) pārtika (f); ēdiens (m)
馬, 马 (mǎ) zirgs
Latvian to Chinese dictionary  |  Learn Latvian  |  Latvian vocabulary  |  Latvian flashcards


Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.