Dicts.info 

Chinese to Romanian dictionary

    Look up:      

This Chinese to Romanian dictionary searches words in both directions at the same time.
Both Chinese to Romanian and Romanian to Chinese translations will be listed at once.


不 (bù), 否 (fǒu), 沒, 没 (méi), 沒有, 没有 (méiyǒu) nu
你好 (nǐhǎo), 您好 (nínhǎo) salut, bună, noroc (informal), bună ziua (formal), servus
動物, 动物 (dòngwù) animal (n); fiară (f)
去 (qù) a merge, a duce
和平 (hépíng) pace (f)
哥哥 (gēge), 弟弟 (dìdi), 兄弟 (xiōngdi) frate (m)
城市 (chéngshì), 城 (chéng) oraș (n); cetate (f); urbe (f)
女孩兒, 女孩儿 (nǚháir), 女孩子 (nǚháizi), 姑娘 (gūniang), 女兒, 女儿 (nǚ'ér) fată (f); copilă (f)
妈妈 mamă (f)
婦女, 妇女 (fùnǚ), 女人 (nǚrén), 女性 (nǚxìng), 女的 (nǚde) femeie (f); muiere (f); doamnă
嬰兒, 婴儿 (yīng'ér), 娃娃 (wáwa), 小娃娃 (xiǎowáwa) bebe (m); bebeluș (m)
學校, 学校 (xuéxiào) școală (f)
寫, 写 (xiě) scrie
戀, 恋 (liàn), 愛戀, 爱恋 (àiliàn), 戀愛, 戀愛 (liàn'ài), 愛, 爱 (ài) amor; iubire
房屋 (fángwū), 家 (jiā), 房子 (fángzi) casă (f)
日 (rì), 天 (tiān) zi (f)
是 (shì), 對, 对 (duì) da
時間, 时间 (shíjiān), 時光, 时光 (shíguāng) timp
朋友 (péngyǒu), 友人 (yǒurén) amic (m); amică (f); (m) prietenă (f)
樹, 树 (shù), 喬木, 乔木 (qiáomù) arbore (m); copac (m); pom (m)
水果 (shuǐguǒ), 果子 (guǒzi) fruct (m); rod (m); poamă
火 (huǒ) foc (n)
父 (fù), 父親, 父亲 (fùqīn), 爸爸 (bàbà), 爹 (diē) tată (m)
狗 (gǒu), 犬 (quǎn) (m)
男人 (nánrén), 男的 (nánde) bărbat (m)
男孩 (nánhái), 少年 (shàonián) băiat; fiu
聽, 听 (tīng) asculta
花 (huā), 花兒, 花儿 (huār), 花朵 (huāduǒ), 花卉 (huāhuì) floare (f)
蘋果, 苹果 (píngguǒ) măr (n)
謝謝, 谢谢 (xièxie), 多謝, 多谢 (duōxiè), 三Q (sānQ) mulțumesc; mersi
讀, 读 (dú), 看 (kàn) citi; lectura
貓, 猫 (māo) pisică (f)
錢, 钱 (qián), 金錢, 金钱 (jīnqián), 貨幣, 货币 (huòbì) ban (m)
食物 (shíwù), 食品 (shípǐn) aliment (n); mâncare (f); hrană (f)
馬, 马 (mǎ) cal
Romanian to Chinese dictionary  |  Learn Romanian  |  Romanian vocabulary  |  Romanian flashcards


Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.