Dicts.info 

Chinese to Telugu dictionary

    Look up:      

This Chinese to Telugu dictionary searches words in both directions at the same time.
Both Chinese to Telugu and Telugu to Chinese translations will be listed at once.


不 (bù), 否 (fǒu), 沒, 没 (méi), 沒有, 没有 (méiyǒu) కాదు (kaadu), లేదు (lEdu)
你好 (nǐhǎo), 您好 (nínhǎo) నమసకారం (namaskāram); బాగున్నారా (bāgunnārā)
動物, 动物 (dòngwù) జంతువు
去 (qù) వెళ్ళు (vellu), పోవు (povu), వెళ్ళిపోవు (vellipovu)
哥哥 (gēge), 弟弟 (dìdi), 兄弟 (xiōngdi) సోదరుడు (sōdaruḍu)
城市 (chéngshì), 城 (chéng) నగరం (nagaram)
女孩兒, 女孩儿 (nǚháir), 女孩子 (nǚháizi), 姑娘 (gūniang), 女兒, 女儿 (nǚ'ér) అమ్మాయి (ammaayi); కన్య (kanya); బాలిక (bAlika); పిల్ల (pilla)
妈妈 అమ్మ (ammā)
婦女, 妇女 (fùnǚ), 女人 (nǚrén), 女性 (nǚxìng), 女的 (nǚde) ఆడది (aaDadi); స్త్రీ (stree); మహిళ (mahiLa)
嬰兒, 婴儿 (yīng'ér), 娃娃 (wáwa), 小娃娃 (xiǎowáwa) పసిపాప; శిశువు
學校, 学校 (xuéxiào) బడి
寫, 写 (xiě) వ్రాయు రాయు (raayu) (1), రచించు (rachiMchu) (2)
房屋 (fángwū), 家 (jiā), 房子 (fángzi) ఇల్లు (illu)
是 (shì), 對, 对 (duì) అవును (awunu), ఔను (aunu)
時間, 时间 (shíjiān), 時光, 时光 (shíguāng) సంఘటన (samgatana)
朋友 (péngyǒu), 友人 (yǒurén) స్నేహితుడు (snEhituDu), మిత్రుడు (mitruDu) (masculine); స్నేహితురాలు (snEhituraalu), మిత్రురాలు (mitruraalu) (faminine)
樹, 树 (shù), 喬木, 乔木 (qiáomù) చెట్టు
水果 (shuǐguǒ), 果子 (guǒzi) పండు (paMDu), ఫలము (phalamu)
火 (huǒ) అగ్ని (agni)
父 (fù), 父親, 父亲 (fùqīn), 爸爸 (bàbà), 爹 (diē) నాన్న (naanna), తండ్రి (thandri)
狗 (gǒu), 犬 (quǎn) కుక్క, శునకము
男人 (nánrén), 男的 (nánde) పురుషుడు (purushuDu); మగవాడు (magavaaDu)
男孩 (nánhái), 少年 (shàonián) బాలుడు; యువకుడు
聽, 听 (tīng) ఆలకించు
花 (huā), 花兒, 花儿 (huār), 花朵 (huāduǒ), 花卉 (huāhuì) పువ్వు
蘋果, 苹果 (píngguǒ) (āpil)
謝謝, 谢谢 (xièxie), 多謝, 多谢 (duōxiè), 三Q (sānQ) ధన్యవాదాలు (dhanyavaadaalu)
讀, 读 (dú), 看 (kàn) చదువు
錢, 钱 (qián), 金錢, 金钱 (jīnqián), 貨幣, 货币 (huòbì) డబ్బు (ḍabbu)
食物 (shíwù), 食品 (shípǐn) ఆహారం (āhāram); తిండ (tiMDi)
馬, 马 (mǎ) గుర్రము
Telugu to Chinese dictionary  |  Learn Telugu  |  Telugu vocabulary  |  Telugu flashcards


Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.