Dicts.info 

Croatian to Chinese dictionary

    Look up:      

This Croatian to Chinese dictionary searches words in both directions at the same time.
Both Croatian to Chinese and Chinese to Croatian translations will be listed at once.


brat (m) 哥哥 (gēge), 弟弟 (dìdi), 兄弟 (xiōngdi)
cvijet (m) 花 (huā), 花兒, 花儿 (huār), 花朵 (huāduǒ), 花卉 (huāhuì)
dječak (m) 男孩 (nánhái), 少年 (shàonián)
drvo (n) 樹, 树 (shù), 喬木, 乔木 (qiáomù)
grad 城市 (chéngshì), 城 (chéng)
hrana (f) 食物 (shíwù), 食品 (shípǐn)
hvala; mnogo hvala; veoma hvala; zahvaljujem; mnogo Vam hvala 謝謝, 谢谢 (xièxie), 多謝, 多谢 (duōxiè), 三Q (sānQ)
ići 去 (qù)
kuća (f) 房屋 (fángwū), 家 (jiā), 房子 (fángzi)
mačka (f) 貓, 猫 (māo)
mir (m) 和平 (hépíng)
muškarac 男人 (nánrén), 男的 (nánde)
otac 父 (fù), 父親, 父亲 (fùqīn), 爸爸 (bàbà), 爹 (diē)
pas (m) 狗 (gǒu), 犬 (quǎn)
prijatelj (m); prijateljica (f) 朋友 (péngyǒu), 友人 (yǒurén)
škola (f) 學校, 学校 (xuéxiào)
slušati; poslušati 聽, 听 (tīng)
vatra (f) 火 (huǒ)
voda (f) 水 (shuǐ)
vrijeme (n) 時間, 时间 (shíjiān), 時光, 时光 (shíguāng)
zdravo, ćao, bok, bog 你好 (nǐhǎo), 您好 (nínhǎo)
životinja (f) 動物, 动物 (dòngwù)
Chinese to Croatian dictionary  |  Learn Chinese  |  Chinese vocabulary  |  Chinese flashcards


Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.