Dicts.info 

Croatian to Vietnamese dictionary

    Look up:      

This Croatian to Vietnamese dictionary searches words in both directions at the same time.
Both Croatian to Vietnamese and Vietnamese to Croatian translations will be listed at once.


brat (m) anh; em trai; em
cvijet (m) hoa
dječak (m) con trai; trai
drvo (n) cây
grad thành phố; phố
hrana (f) thức ăn
hvala; mnogo hvala; veoma hvala; zahvaljujem; mnogo Vam hvala cám ơn
ići đi
knjiga (f) sách; cuốn sách; quyển sách; sổ; sách giáo khoa
kuća (f) nhà
mačka (f) con mèo; mèo
mir (m) hòa bình; hoà bình
muškarac đàn ông
otac ba; cha; tía; thầy; cậu; bố
pas (m) chó
prijatelj (m); prijateljica (f) người bạn; bạn
sestra (f) chị; em gái; em
škola (f) trường; trường học
slušati; poslušati nghe; lắng nghe
vatra (f) lửa; hoả
vrijeme (n) thời gian
zdravo, ćao, bok, bog xin chào
životinja (f) thú vật
Vietnamese to Croatian dictionary  |  Learn Vietnamese  |  Vietnamese vocabulary  |  Vietnamese flashcards


Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.