Dicts.info 

Czech to Scottish Gaelic dictionary

    Look up:      

This Czech to Scottish Gaelic dictionary searches words in both directions at the same time.
Both Czech to Scottish Gaelic and Scottish Gaelic to Czech translations will be listed at once.


ahoj; nazdar halò; latha math; hòigh
bratr (m) bràthair (m)
čas (m) àm (m)
chlapec (m); hoch (m); kluk (m) balach (m); balachan (m); gille (m)
číst leugh
děkuji; děkuji vám; děkuji ti tapadh leat; tapadh leibh; taing
den (m) latha (m)
děťátko (n); miminko (n) leanabh (m), leanaban (m), naoidhean (m), pàisde (m)
dům (m) taigh (m)
holka (f); děvče (n); dívka (f) caileag (f); nighean (f); nighneag
jablko (n) ubhal (m)
kniha (f) leabhar (m)
kočka (f); kocour (m) cat (m)
kůň each
květ (m); květina (f) dìthean (m); flùr (m)
láska (f) rùn (m)
matka (f) màthair (f)
město (n), velkoměsto (n) baile mòr (m), dùn (m)
mír (m) sìth (f)
muž (m); pán (m) fear (m); duine (m)
oheň (m) teine (m)
otec, táta, tatínek, taťka, fotr (m) (pejorative) athair (m)
ovoce (n); plod (m) meas (m), toradh (m)
peníze airgead (m); airgiod (m)
pes (m); fena (f) cù (m), madadh (m)
poslouchat èisd; èist
potrava (f); jídlo (n) biadh (m)
přítel (m); kamarád (m); přítelkyně (f) caraid (m); bancharaid (f)
sestra (f) piuthar (f)
škola (f) sgoil (f)
strom (m) craobh (f)
žena (f) bean (f); boireannach (m)
živočich (m); zvíře (n) beathach (m), ainmhidh (m)
Scottish Gaelic to Czech dictionary


Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.