Dicts.info 

Czech to Thai dictionary

    Look up:      

This Czech to Thai dictionary searches words in both directions at the same time.
Both Czech to Thai and Thai to Czech translations will be listed at once.


ahoj; nazdar สวัสดี (m); สวัสดีครับ (m) (sawàtdee kráp); สวัสดีค่ะ (f) (sawàtdee kâ)
ano; jo ใช่ (châi); ครับ (kráp); ค่ะ (kâ); ถูก (tòok); ถูกต้อง (tòok dtông); อืม (eum)
bratr (m) พี่ (pêe); พี่ชาย (pêe chaai); น้อง (nóng); น้องชาย (nóng chaai); ภราดร (páraadon); ภราดา (páraadaa)
čas (m) เวลา (waylaa)
chlapec (m); hoch (m); kluk (m) เด็กผู้ชาย (dèk pôochaai)
číst อ่าน (ān)
děkuji; děkuji vám; děkuji ti ขอบคุณ (kòp-kuun)
den (m) วัน (wan); กลางวัน (klaaŋwan)
děťátko (n); miminko (n) เด็กทารก (dèk taarók); เด็กน้อย (dèk nói); เด็กอ่อน (dèk òn)
dům (m) บ้าน (bâan)
holka (f); děvče (n); dívka (f) เด็กผู้หญิง (dèk-pôo-yĭng); เด็กหญิง (dèk yĭng)
jablko (n) แอปเปิล (àep bpern)
jet ('by vehicle'), jít ('by walking') ไป (pị)
kniha (f) หนังสือ (nǎngsěu); สมุด (sàmòot)
kočka (f); kocour (m) แมว (maew); วิฬาร์ (wílaa)
kůň ม้า (máa)
květ (m); květina (f) ดอก (dààwk); ดอกไม้ (dààwk māāi); บุษบา (budsaba)
láska (f) ความรัก (khwamrak)
matka (f) (Thai'แม่) (mâe), (Thai'มารดา) (maandaa)
město (n), velkoměsto (n) เมือง (meuang); นคร (nákon); กรุง (groong)
mír (m) สันติภาพ (săntì pâap)
muž (m); pán (m) ผู้ชาย (pôo chaai); ชาย (chaai)
ne ไฮ้ (hái); ไม่ (mâi); เปล่า (bplào)
oheň (m) ไฟ (fai)
otec, táta, tatínek, taťka, fotr (m) (pejorative) พ่อ (pòo); บิดา (bidaa)
ovoce (n); plod (m) ลูก (lôok); ผล (pŏn); ผลไม้ (pŏnlámáai)
peníze เงิน (ngern); เงินตรา (ngern dtraa)
pes (m); fena (f) หมา (mǎa); สุนัข (sùnák)
poslouchat ฟัง (fang)
potrava (f); jídlo (n) อาหาร (aa-hăan)
přítel (m); kamarád (m); přítelkyně (f) เพื่อน (peune); สหาย
psát เขียน (kĭan); ขีด (kèet)
sestra (f) พี่สาว (pêe săao); น้องสาว (nóng săao)
škola (f) โรงเรียน (rohng rian)
strom (m) ต้นไม้ (tònmai); เฌอ (cher)
žena (f) ผู้หญิง (pôo yĭng)
živočich (m); zvíře (n) สัตว์ (sàt)
Thai to Czech dictionary  |  Learn Thai  |  Thai vocabulary  |  Thai flashcards


Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.