Dicts.info 

Danish to Chinese dictionary

    Look up:      

This Danish to Chinese dictionary searches words in both directions at the same time.
Both Danish to Chinese and Chinese to Danish translations will be listed at once.


æble (n) 蘋果, 苹果 (píngguǒ)
betalingsmiddel (n) 錢, 钱 (qián), 金錢, 金钱 (jīnqián), 貨幣, 货币 (huòbì)
blomst 花 (huā), 花兒, 花儿 (huār), 花朵 (huāduǒ), 花卉 (huāhuì)
broder; bror 哥哥 (gēge), 弟弟 (dìdi), 兄弟 (xiōngdi)
by 城市 (chéngshì), 城 (chéng)
døgn (n); dag 日 (rì), 天 (tiān)
dreng 男孩 (nánhái), 少年 (shàonián)
dyr 動物, 动物 (dòngwù)
far; fader 父 (fù), 父親, 父亲 (fùqīn), 爸爸 (bàbà), 爹 (diē)
fred 和平 (hépíng)
frugt 水果 (shuǐguǒ), 果子 (guǒzi)
去 (qù)
hej; dav; god dag; hallo 你好 (nǐhǎo), 您好 (nínhǎo)
hest 馬, 马 (mǎ)
hund 狗 (gǒu), 犬 (quǎn)
hus (n) 房屋 (fángwū), 家 (jiā), 房子 (fángzi)
huskat; kat 貓, 猫 (māo)
ild 火 (huǒ)
ja 是 (shì), 對, 对 (duì)
kærlighed; romantik 戀, 恋 (liàn), 愛戀, 爱恋 (àiliàn), 戀愛, 戀愛 (liàn'ài), 愛, 爱 (ài)
kvinde 婦女, 妇女 (fùnǚ), 女人 (nǚrén), 女性 (nǚxìng), 女的 (nǚde)
læse 讀, 读 (dú), 看 (kàn)
lytte 聽, 听 (tīng)
mad; føde 食物 (shíwù), 食品 (shípǐn)
mand 男人 (nánrén), 男的 (nánde)
moder; mor 妈妈
nej 不 (bù), 否 (fǒu), 沒, 没 (méi), 沒有, 没有 (méiyǒu)
pige 女孩兒, 女孩儿 (nǚháir), 女孩子 (nǚháizi), 姑娘 (gūniang), 女兒, 女儿 (nǚ'ér)
skole 學校, 学校 (xuéxiào)
skrive 寫, 写 (xiě)
spædbarn 嬰兒, 婴儿 (yīng'ér), 娃娃 (wáwa), 小娃娃 (xiǎowáwa)
tak 謝謝, 谢谢 (xièxie), 多謝, 多谢 (duōxiè), 三Q (sānQ)
tid 時間, 时间 (shíjiān), 時光, 时光 (shíguāng)
træ (n) 樹, 树 (shù), 喬木, 乔木 (qiáomù)
vand 水 (shuǐ)
ven (m); veninde (f); kammerat 朋友 (péngyǒu), 友人 (yǒurén)
Chinese to Danish dictionary  |  Learn Chinese  |  Chinese vocabulary  |  Chinese flashcards


Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2020 Dicts.info.