Dicts.info 

Danish to Scottish Gaelic dictionary

    Look up:      

This Danish to Scottish Gaelic dictionary searches words in both directions at the same time.
Both Danish to Scottish Gaelic and Scottish Gaelic to Danish translations will be listed at once.


æble (n) ubhal (m)
betalingsmiddel (n) airgead (m); airgiod (m)
blomst dìthean (m); flùr (m)
bog leabhar (m)
broder; bror bràthair (m)
by baile mòr (m), dùn (m)
døgn (n); dag latha (m)
dreng balach (m); balachan (m); gille (m)
dyr beathach (m), ainmhidh (m)
far; fader athair (m)
fred sìth (f)
frugt meas (m), toradh (m)
hej; dav; god dag; hallo halò; latha math; hòigh
hest each
hund cù (m), madadh (m)
hus (n) taigh (m)
huskat; kat cat (m)
ild teine (m)
kærlighed; romantik rùn (m)
kvinde bean (f); boireannach (m)
læse leugh
lytte èisd; èist
mad; føde biadh (m)
mand fear (m); duine (m)
moder; mor màthair (f)
pige caileag (f); nighean (f); nighneag
skole sgoil (f)
søster piuthar (f)
spædbarn leanabh (m), leanaban (m), naoidhean (m), pàisde (m)
tak tapadh leat; tapadh leibh; taing
tid àm (m)
træ (n) craobh (f)
ven (m); veninde (f); kammerat caraid (m); bancharaid (f)
Scottish Gaelic to Danish dictionary


Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2020 Dicts.info.