Dicts.info 

Esperanto to Armenian dictionary

    Look up:      

This Esperanto to Armenian dictionary searches words in both directions at the same time.
Both Esperanto to Armenian and Armenian to Esperanto translations will be listed at once.


akvo ջուր (ǰur)
amiko; amikino (f) ընկեր (ënker); բարեկամ (barekam)
amo սեր (ser)
animalo կենդանի (kendani)
arbo ծառ (çaṙ)
aŭskulti լսել (lsel)
bebo մանկիկ (mankik); երեխա (erexa); մանուկ (manuk)
ĉevalo ձի (ji); նժույգ (nžuyg); երիվար (erivar)
dankon, mi dankas շնորհակալություն (šnorhakalut’yun); շնորհակալ եմ (šnorhakal em); մերսի (mersi)
domo տուն (tun)
fajro կրակ (krak); հուր (hur)
floro ծաղիկ (çaġik)
fratino քույր (k’uyr)
frato եղբայր (eġbayr); ախպեր (axper)
frukto պտուղ (ptuġ); միրգ (mirg); բար (bar)
hundo; virhundo; hundino շուն (šun)
iri գնալ (gnal); էթալ (ēt’al); երթալ (ert’al)
jes այո (ayo) (polite), հա (ha) (informal)
kato; virkato; katino կատու (katu)
knabino; fraŭlino; junulino աղջիկ (aġǰik)
knabo տղա ('tġa')
legi կարդալ (kardal); ընթերցել (ënt’erc’el)
lernejo դպրոց
libro գիրք (girk’)
manĝaĵo ուտելիք (utelik'); սնունդ (snund); կերակուր (kerakur)
mono փող (poġ); դրամ (dram)
ne ոչ (oč); չէ (čē)
paco խաղաղություն (xaġaġut'yun)
patrino (f) մամա (mama)
patro հայր (hayr); պապա (papa)
pomo խնձոր (xnjor)
saluton բարև (barev); ողջույն (oġǰuyn)
skribi գրել (grel)
tago օր (òr)
tempo ժամանակ (žamanak)
urbo; civito քաղաք (k'aġak')
virino; femino կին (kin)
viro տղամարդ (tġamard); մարդ (mard)
Armenian to Esperanto dictionary  |  Learn Armenian  |  Armenian vocabulary  |  Armenian flashcards


Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.