Dicts.info 

Esperanto to Hungarian dictionary

    Look up:      

This Esperanto to Hungarian dictionary searches words in both directions at the same time.
Both Esperanto to Hungarian and Hungarian to Esperanto translations will be listed at once.


akvo víz
amiko; amikino (f) barát
amo szerelem
animalo állat
arbo fa
aŭskulti hallgat; figyel
bebo csecsemő
ĉevalo
dankon, mi dankas köszönöm; köszönjük
domo ház
fajro tűz
floro virág
fratino nővér; húg
frato fivér; báty
frukto gyümölcs
hundo; virhundo; hundino kutya; eb
iri megy
jes igen
kato; virkato; katino macska; kandúr (m); cica
knabino; fraŭlino; junulino lány
knabo fiú, csávó (slang), srác (informal)
legi olvas; elolvas
lernejo iskola
libro könyv
manĝaĵo étel; ennivaló; élelmiszer
mono pénz; fizetőeszköz
ne nem
paco béke
patrino (f) anya
patro apa
pomo alma
saluton szia; sziasztok; szervusztok
skribi ír
tago nap
tempo idő
urbo; civito város
virino; femino nő; asszony
viro férfi
Hungarian to Esperanto dictionary  |  Learn Hungarian  |  Hungarian vocabulary  |  Hungarian flashcards


Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.