Dicts.info 

Esperanto to Slovenian dictionary

    Look up:      

This Esperanto to Slovenian dictionary searches words in both directions at the same time.
Both Esperanto to Slovenian and Slovenian to Esperanto translations will be listed at once.


amiko; amikino (f) prijatelj (m); prijateljica (f)
amo ljubezen (f)
animalo žival (f); zver (f)
arbo drevo (n)
aŭskulti poslušati
ĉevalo konj (m)
dankon, mi dankas hvala
domo hiša (f)
fajro ogenj (m)
floro cvet
fratino sestra (f)
frato brat (m)
frukto sadež (m); plod (m)
hundo; virhundo; hundino pes (m); psica (f)
iri iti; oditi
jes da; ja
kato; virkato; katino maček (m); mačka (f)
knabino; fraŭlino; junulino dekle (n)
knabo fant (m); deček (m)
legi brati
lernejo šola (f)
libro knjiga (f)
manĝaĵo hrana (f)
mono denar (m)
ne ne
paco mir (m)
patrino (f) mati (f)
patro oče (m), očka (m), tata (m) ('dialect'), ata (m) ('dialect')
pomo jabolko (n)
saluton živjo, zdravo (italbrac'informal); dober dan, pozdravljeni (formal)
skribi pisati
tago dan
tempo čas (m)
urbo; civito mesto (n)
virino; femino ženska (f); žena (f)
viro moški (m); mož (m)
Slovenian to Esperanto dictionary  |  Learn Slovenian  |  Slovenian vocabulary  |  Slovenian flashcards


Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.