Dicts.info 

Finnish to Albanian dictionary

    Look up:      

This Finnish to Albanian dictionary searches words in both directions at the same time.
Both Finnish to Albanian and Albanian to Finnish translations will be listed at once.


äiti nënë, mëmë
ei jo
hedelmä frutë (m)
hevonen kalë
isä baba
kaupunki qytet
kiitos faleminderit; ju falem nderit
kirja libër
kirjoittaa shkruan
kissa mace (f)
koira qen (m)
koulu shkollë (f)
kukka lule (f)
kuunnella dëgjoj, ndëgjoj
kyllä po
mennä ecën
mies burrë; trim
nainen grua; femër
omena mollë (f)
puu dru (m); pemë (f)
raha para
rauha paqe (f)
romantiikka, lempi (physical or poetic), rakkaus dashuri (f)
ruoka; ravinto ushqim (m)
sisko; sisar motër (f)
talo shtëpi
terve; moi; hei; moikka tungjatjeta
tuli zjarr (m)
tyttö vajzë
vauva, imeväinen ('not older than two years'), pikkulapsi ('up to 5-6 years') foshnja
veli vëlla
ystäväinen mik (m)
Albanian to Finnish dictionary  |  Learn Albanian  |  Albanian vocabulary  |  Albanian flashcards


Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.