Dicts.info 

Finnish to Chinese dictionary

    Look up:      

This Finnish to Chinese dictionary searches words in both directions at the same time.
Both Finnish to Chinese and Chinese to Finnish translations will be listed at once.


aika 時間, 时间 (shíjiān), 時光, 时光 (shíguāng)
äiti 妈妈
ei 不 (bù), 否 (fǒu), 沒, 没 (méi), 沒有, 没有 (méiyǒu)
eläin 動物, 动物 (dòngwù)
hedelmä 水果 (shuǐguǒ), 果子 (guǒzi)
hevonen 馬, 马 (mǎ)
isä 父 (fù), 父親, 父亲 (fùqīn), 爸爸 (bàbà), 爹 (diē)
kaupunki 城市 (chéngshì), 城 (chéng)
kiitos 謝謝, 谢谢 (xièxie), 多謝, 多谢 (duōxiè), 三Q (sānQ)
kirjoittaa 寫, 写 (xiě)
kissa 貓, 猫 (māo)
koira 狗 (gǒu), 犬 (quǎn)
koulu 學校, 学校 (xuéxiào)
kukka 花 (huā), 花兒, 花儿 (huār), 花朵 (huāduǒ), 花卉 (huāhuì)
kuunnella 聽, 听 (tīng)
kyllä 是 (shì), 對, 对 (duì)
lukea 讀, 读 (dú), 看 (kàn)
mennä 去 (qù)
mies 男人 (nánrén), 男的 (nánde)
nainen 婦女, 妇女 (fùnǚ), 女人 (nǚrén), 女性 (nǚxìng), 女的 (nǚde)
omena 蘋果, 苹果 (píngguǒ)
päivä; vuorokausi 日 (rì), 天 (tiān)
poika (m) 男孩 (nánhái), 少年 (shàonián)
puu 樹, 树 (shù), 喬木, 乔木 (qiáomù)
raha 錢, 钱 (qián), 金錢, 金钱 (jīnqián), 貨幣, 货币 (huòbì)
rauha 和平 (hépíng)
romantiikka, lempi (physical or poetic), rakkaus 戀, 恋 (liàn), 愛戀, 爱恋 (àiliàn), 戀愛, 戀愛 (liàn'ài), 愛, 爱 (ài)
ruoka; ravinto 食物 (shíwù), 食品 (shípǐn)
talo 房屋 (fángwū), 家 (jiā), 房子 (fángzi)
terve; moi; hei; moikka 你好 (nǐhǎo), 您好 (nínhǎo)
tuli 火 (huǒ)
tyttö 女孩兒, 女孩儿 (nǚháir), 女孩子 (nǚháizi), 姑娘 (gūniang), 女兒, 女儿 (nǚ'ér)
vauva, imeväinen ('not older than two years'), pikkulapsi ('up to 5-6 years') 嬰兒, 婴儿 (yīng'ér), 娃娃 (wáwa), 小娃娃 (xiǎowáwa)
veli 哥哥 (gēge), 弟弟 (dìdi), 兄弟 (xiōngdi)
vesi 水 (shuǐ)
ystäväinen 朋友 (péngyǒu), 友人 (yǒurén)
Chinese to Finnish dictionary  |  Learn Chinese  |  Chinese vocabulary  |  Chinese flashcards


Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.