Dicts.info 

Frisian to Afrikaans dictionary

    Look up:      

This Frisian to Afrikaans dictionary searches words in both directions at the same time.
Both Frisian to Afrikaans and Afrikaans to Frisian translations will be listed at once.


apel appel
beam boom
bist (n) dier
blom (c) blom
boek (n) boek
broer broer
dei dag
famke (n); faam meisie
fiedsel kos; voedsel
fjoer (n) vuur
freon vriend (m) vriendin (f)
frou; wiif vrou
frucht vrug, vrugte
hallo, hoi hallo
heit; faar (formal) vader; informal pa
hoppe perd
hûn hond
hûs (n) huis
ja ja
jild (n) geld
jonge (c) seun; jongman
kat kat#Afrikaans'kat
lêze lees
man man
mem (f) 'formal' moeder; 'informal' ma
nee nee
poppe baba
skriuwe skryf
stêd stad
sus suster
tiid tyd
Afrikaans to Frisian dictionary  |  Learn Afrikaans  |  Afrikaans vocabulary  |  Afrikaans flashcards


Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.