Dicts.info 

Frisian to Albanian dictionary

    Look up:      

This Frisian to Albanian dictionary searches words in both directions at the same time.
Both Frisian to Albanian and Albanian to Frisian translations will be listed at once.


apel mollë (f)
beam dru (m); pemë (f)
blom (c) lule (f)
boek (n) libër
broer vëlla
famke (n); faam vajzë
fiedsel ushqim (m)
fjoer (n) zjarr (m)
freon mik (m)
frou; wiif grua; femër
frucht frutë (m)
gean ecën
hallo, hoi tungjatjeta
heit; faar baba
hoppe kalë
hûn qen (m)
hûs (n) shtëpi
ja po
jild (n) para
kat mace (f)
leafde dashuri (f)
man burrë; trim
mem (f) nënë, mëmë
nee jo
poppe foshnja
skriuwe shkruan
stêd qytet
sus motër (f)
Albanian to Frisian dictionary  |  Learn Albanian  |  Albanian vocabulary  |  Albanian flashcards


Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.