Dicts.info 

Frisian to Armenian dictionary

    Look up:      

This Frisian to Armenian dictionary searches words in both directions at the same time.
Both Frisian to Armenian and Armenian to Frisian translations will be listed at once.


apel խնձոր (xnjor)
beam ծառ (çaṙ)
bist (n) կենդանի (kendani)
blom (c) ծաղիկ (çaġik)
boek (n) գիրք (girk’)
broer եղբայր (eġbayr); ախպեր (axper)
dei օր (òr)
famke (n); faam աղջիկ (aġǰik)
fiedsel ուտելիք (utelik'); սնունդ (snund); կերակուր (kerakur)
fjoer (n) կրակ (krak); հուր (hur)
freon ընկեր (ënker); բարեկամ (barekam)
frou; wiif կին (kin)
frucht պտուղ (ptuġ); միրգ (mirg); բար (bar)
gean գնալ (gnal); էթալ (ēt’al); երթալ (ert’al)
hallo, hoi բարև (barev); ողջույն (oġǰuyn)
heit; faar հայր (hayr); պապա (papa)
hoppe ձի (ji); նժույգ (nžuyg); երիվար (erivar)
hûn շուն (šun)
hûs (n) տուն (tun)
ja այո (ayo) (polite), հա (ha) (informal)
jild (n) փող (poġ); դրամ (dram)
jonge (c) տղա ('tġa')
kat կատու (katu)
leafde սեր (ser)
lêze կարդալ (kardal); ընթերցել (ënt’erc’el)
man տղամարդ (tġamard); մարդ (mard)
mem (f) մամա (mama)
nee ոչ (oč); չէ (čē)
poppe մանկիկ (mankik); երեխա (erexa); մանուկ (manuk)
skriuwe գրել (grel)
stêd քաղաք (k'aġak')
sus քույր (k’uyr)
tiid ժամանակ (žamanak)
Armenian to Frisian dictionary  |  Learn Armenian  |  Armenian vocabulary  |  Armenian flashcards


Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.