Dicts.info 

Frisian to Czech dictionary

    Look up:      

This Frisian to Czech dictionary searches words in both directions at the same time.
Both Frisian to Czech and Czech to Frisian translations will be listed at once.


apel jablko (n)
beam strom (m)
bist (n) živočich (m); zvíře (n)
blom (c) květ (m); květina (f)
boek (n) kniha (f)
broer bratr (m)
dei den (m)
famke (n); faam holka (f); děvče (n); dívka (f)
fiedsel potrava (f); jídlo (n)
fjoer (n) oheň (m)
freon přítel (m); kamarád (m); přítelkyně (f)
frou; wiif žena (f)
frucht ovoce (n); plod (m)
gean jet ('by vehicle'), jít ('by walking')
hallo, hoi ahoj; nazdar
heit; faar otec, táta, tatínek, taťka, fotr (m) (pejorative)
hoppe kůň
hûn pes (m); fena (f)
hûs (n) dům (m)
ja ano; jo
jild (n) peníze
jonge (c) chlapec (m); hoch (m); kluk (m)
kat kočka (f); kocour (m)
leafde láska (f)
lêze číst
man muž (m); pán (m)
mem (f) matka (f)
nee ne
poppe děťátko (n); miminko (n)
skriuwe psát
stêd město (n), velkoměsto (n)
sus sestra (f)
tiid čas (m)
Czech to Frisian dictionary  |  Learn Czech  |  Czech vocabulary  |  Czech flashcards


Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.