Dicts.info 

Frisian to Norwegian Bokmal dictionary

    Look up:      

This Frisian to Norwegian Bokmal dictionary searches words in both directions at the same time.
Both Frisian to Norwegian Bokmal and Norwegian Bokmal to Frisian translations will be listed at once.


apel eple (n)
beam tre (n)
bist (n) dyr
blom (c) blomst (m)
broer bror (m)
dei dag (m); døgn (n)
fiedsel mat (m); føde (m); næring (m)
fjoer (n) ild (m)
freon venn (m); venninne (f)
frou; wiif kvinne; dame
frucht frukt (m)
gean reise; fare; dra
hallo, hoi hallo; hei; god dag; halla; heisann
heit; faar far; pappa; fader
hoppe hest (m)
hûn hund (m); bikkje (f)
hûs (n) hus (n)
ja ja
jild (n) penger
kat huskatt (m); katt (m); katte (f)
leafde kjærlighet (m)
lêze lese
man mann (m)
mem (f) mor; mamma; moder
nee nei
poppe spebarn (n)
skriuwe skrive
stêd by
sus søster; storesøster; lillesøster
tiid tid (m)
Norwegian Bokmal to Frisian dictionary  |  Learn Norwegian Bokmal  |  Norwegian Bokmal vocabulary  |  Norwegian Bokmal flashcards


Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.