Dicts.info 

Frisian to Polish dictionary

    Look up:      

This Frisian to Polish dictionary searches words in both directions at the same time.
Both Frisian to Polish and Polish to Frisian translations will be listed at once.


apel jabłko (n)
beam drzewo (n)
bist (n) zwierzę (n)
blom (c) kwiat (m)
boek (n) książka (f); księga (f)
broer brat (m)
dei dzień (m); doba (f)
famke (n); faam dziewczyna (f)
fiedsel jedzenie (n), pożywienie (n)
fjoer (n) ogień (m)
freon przyjaciel (m); przyjaciółka (f)
frou; wiif kobieta (f)
frucht owoc (m)
gean iść, chodzić, jechać ('by vehicle')
hallo, hoi cześć (informal), witaj, witajcie, witam (more formal), dzień dobry (formal)
heit; faar ojciec (m)
hoppe koń (m); klacz (f)
hûn pies (m); suka (f)
hûs (n) dom (m)
ja tak; no
jild (n) pieniądz (m); pieniądze
jonge (c) chłopiec (m); chłopak (m)
kat kot (m); kotka (f); kocur (m); kocica (f); kotek (m)
leafde miłość (f)
lêze czytać
man mężczyzna (m); pan (m); człowiek (m)
mem (f) matka (f); mama (f)
nee nie
poppe niemowlę (n); niemowlak (m); maluch (m)
skriuwe pisać; napisać
stêd miasto (n)
sus siostra (f)
tiid czas (m)
Polish to Frisian dictionary  |  Learn Polish  |  Polish vocabulary  |  Polish flashcards


Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.