Dicts.info 

Frisian to Romanian dictionary

    Look up:      

This Frisian to Romanian dictionary searches words in both directions at the same time.
Both Frisian to Romanian and Romanian to Frisian translations will be listed at once.


apel măr (n)
beam arbore (m); copac (m); pom (m)
bist (n) animal (n); fiară (f)
blom (c) floare (f)
boek (n) carte (f)
broer frate (m)
dei zi (f)
famke (n); faam fată (f); copilă (f)
fiedsel aliment (n); mâncare (f); hrană (f)
fjoer (n) foc (n)
freon amic (m); amică (f); (m) prietenă (f)
frou; wiif femeie (f); muiere (f); doamnă
frucht fruct (m); rod (m); poamă
gean a merge, a duce
hallo, hoi salut, bună, noroc (informal), bună ziua (formal), servus
heit; faar tată (m)
hoppe cal
hûn (m)
hûs (n) casă (f)
ja da
jild (n) ban (m)
jonge (c) băiat; fiu
kat pisică (f)
leafde amor; iubire
lêze citi; lectura
man bărbat (m)
mem (f) mamă (f)
nee nu
poppe bebe (m); bebeluș (m)
skriuwe scrie
stêd oraș (n); cetate (f); urbe (f)
sus soră (f)
tiid timp
Romanian to Frisian dictionary  |  Learn Romanian  |  Romanian vocabulary  |  Romanian flashcards


Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.