Dicts.info 

Frisian to Turkish dictionary

    Look up:      

This Frisian to Turkish dictionary searches words in both directions at the same time.
Both Frisian to Turkish and Turkish to Frisian translations will be listed at once.


apel elma
beam ağaç
bist (n) hayvan
blom (c) çiçek
boek (n) kitap; betik
broer erkek kardeş; kardeş; birader
dei gün
famke (n); faam kız
fiedsel yiyecek; yemek; besin; aş
fjoer (n) ateş
freon arkadaş; dost; ahbab
frou; wiif kadın
frucht meyve
gean gitmek
hallo, hoi merhaba
heit; faar baba; ata
hoppe at; beygir
hûn köpek; it
hûs (n) ev; hane
ja evet
jild (n) para
jonge (c) oğlan
kat kedi; pisi
leafde sevgi; aşk
lêze okumak
man adam; erkek
mem (f) anne
nee hayır; ııh
poppe bebek
skriuwe yazmak
stêd kent; şehir
sus abla (italbrac'older), kız kardeş, bacı
tiid zaman
Turkish to Frisian dictionary  |  Learn Turkish  |  Turkish vocabulary  |  Turkish flashcards


Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.