Dicts.info 

Georgian to Chinese dictionary

    Look up:      

This Georgian to Chinese dictionary searches words in both directions at the same time.
Both Georgian to Chinese and Chinese to Georgian translations will be listed at once.


არ (ar); არა (ara) 不 (bù), 否 (fǒu), 沒, 没 (méi), 沒有, 没有 (méiyǒu)
ბალღი (balḡi); ჩვილი (č'vili) 嬰兒, 婴儿 (yīng'ér), 娃娃 (wáwa), 小娃娃 (xiǎowáwa)
ბიჭი (bičʻi) 男孩 (nánhái), 少年 (shàonián)
გამარჯობა (gamardžoba) 你好 (nǐhǎo), 您好 (nínhǎo)
გოგო (gogo) 女孩兒, 女孩儿 (nǚháir), 女孩子 (nǚháizi), 姑娘 (gūniang), 女兒, 女儿 (nǚ'ér)
დედა (deda) 妈妈
დიახ (diax); კი (ki); ჰო (ho); ხო (xo) 是 (shì), 對, 对 (duì)
დრო (dro) 時間, 时间 (shíjiān), 時光, 时光 (shíguāng)
დღე (dḡe) 日 (rì), 天 (tiān)
ვაშლი (vašli) 蘋果, 苹果 (píngguǒ)
კატა (kata) 貓, 猫 (māo)
კაცი (katsi) 男人 (nánrén), 男的 (nánde)
კითხვა (kit‘xva) 讀, 读 (dú), 看 (kàn)
მადლობთ (madlobt); გმადლობთ (gmadlobt) 謝謝, 谢谢 (xièxie), 多謝, 多谢 (duōxiè), 三Q (sānQ)
მამა (mama) 父 (fù), 父親, 父亲 (fùqīn), 爸爸 (bàbà), 爹 (diē)
მეგობარი (megobari) 朋友 (péngyǒu), 友人 (yǒurén)
მოსმენა (mosmena) 聽, 听 (tīng)
მშვიდობა (mšvidoba) 和平 (hépíng)
სახლი (saxli) 房屋 (fángwū), 家 (jiā), 房子 (fángzi)
სვლა 去 (qù)
სკოლა (skola) 學校, 学校 (xuéxiào)
ფული (p'uli) 錢, 钱 (qián), 金錢, 金钱 (jīnqián), 貨幣, 货币 (huòbì)
ქალაქი (didi k‘alak‘i) 城市 (chéngshì), 城 (chéng)
ქალი (kali) 婦女, 妇女 (fùnǚ), 女人 (nǚrén), 女性 (nǚxìng), 女的 (nǚde)
ყვავილი (q'vavili) 花 (huā), 花兒, 花儿 (huār), 花朵 (huāduǒ), 花卉 (huāhuì)
ცეცხლი (c'ec'xli); ალი (ali) 火 (huǒ)
ცხენი (cxeni); ჰუნე (hune) 馬, 马 (mǎ)
ცხოველი (c'xoveli) 動物, 动物 (dòngwù)
ძაღლი (jağli) 狗 (gǒu), 犬 (quǎn)
ძმა (jma) 哥哥 (gēge), 弟弟 (dìdi), 兄弟 (xiōngdi)
წერა (ts‘era) 寫, 写 (xiě)
წყალი (cqali) 水 (shuǐ)
ხე (xe) 樹, 树 (shù), 喬木, 乔木 (qiáomù)
ხილი (xili) (p), ნაყოფი (naq‘op‘i) 水果 (shuǐguǒ), 果子 (guǒzi)
Chinese to Georgian dictionary  |  Learn Chinese  |  Chinese vocabulary  |  Chinese flashcards


Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2022 Dicts.info.