Dicts.info 

Greek to Chinese dictionary

    Look up:      

This Greek to Chinese dictionary searches words in both directions at the same time.
Both Greek to Chinese and Chinese to Greek translations will be listed at once.


αγάπη (f) (agápi); έρωτας (m) (érotas) 戀, 恋 (liàn), 愛戀, 爱恋 (àiliàn), 戀愛, 戀愛 (liàn'ài), 愛, 爱 (ài)
αγόρι (n) (agóri) 男孩 (nánhái), 少年 (shàonián)
αδελφός (m) 哥哥 (gēge), 弟弟 (dìdi), 兄弟 (xiōngdi)
ακούω (akoúo) 聽, 听 (tīng)
άνθος (n) (ánthos); λουλούδι (n) (louloúdi) 花 (huā), 花兒, 花儿 (huār), 花朵 (huāduǒ), 花卉 (huāhuì)
γάτα (f) (gáta); γάτος (m) (gátos) 貓, 猫 (māo)
γράφω 寫, 写 (xiě)
δέντρο (n) (ðéndro); δένδρο (n) (ðénðro) 樹, 树 (shù), 喬木, 乔木 (qiáomù)
ευχαριστώ (efcharistó) 謝謝, 谢谢 (xièxie), 多謝, 多谢 (duōxiè), 三Q (sānQ)
ημέρα (f); (f) (n) (n) 日 (rì), 天 (tiān)
καρπός (m) (karpós); οπώρα (f) (opóra); οπωρικό (n) (oporikó); φρούτο (n) (frúto) 水果 (shuǐguǒ), 果子 (guǒzi)
κορίτσι (n) (korítsi) 女孩兒, 女孩儿 (nǚháir), 女孩子 (nǚháizi), 姑娘 (gūniang), 女兒, 女儿 (nǚ'ér)
μήλο (n) (mílo) 蘋果, 苹果 (píngguǒ)
μωρό (n) (moró); βρέφος (n) (vréfos) 嬰兒, 婴儿 (yīng'ér), 娃娃 (wáwa), 小娃娃 (xiǎowáwa)
ναι (nai) 是 (shì), 對, 对 (duì)
όχι (óchi) 不 (bù), 否 (fǒu), 沒, 没 (méi), 沒有, 没有 (méiyǒu)
πατέρας (m) (patéras) 父 (fù), 父親, 父亲 (fùqīn), 爸爸 (bàbà), 爹 (diē)
πάω (páo) 去 (qù)
σκύλος (skílos); κύων (kíon) 狗 (gǒu), 犬 (quǎn)
σπίτι (n) (spíti); οίκος (m); οικία (f); κατοικία (f); σπιτικό (n) 房屋 (fángwū), 家 (jiā), 房子 (fángzi)
σχολείο (n) (scholeío) 學校, 学校 (xuéxiào)
τροφή (f) (trofí); φαγητό (n) (fagitó); φαΐ (n) (faḯ) 食物 (shíwù), 食品 (shípǐn)
φίλος (m); (f) 朋友 (péngyǒu), 友人 (yǒurén)
χρήματα (n); χρήμα (n); λεφτά (n) 錢, 钱 (qián), 金錢, 金钱 (jīnqián), 貨幣, 货币 (huòbì)
χρόνος (m) (chrónos); καιρός (m) (kerós) 時間, 时间 (shíjiān), 時光, 时光 (shíguāng)
Chinese to Greek dictionary  |  Learn Chinese  |  Chinese vocabulary  |  Chinese flashcards


Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.