Dicts.info 

Hindi to Chinese dictionary

    Look up:      

This Hindi to Chinese dictionary searches words in both directions at the same time.
Both Hindi to Chinese and Chinese to Hindi translations will be listed at once.


आग (f) (āg) 火 (huǒ)
आदमी (m) (ādmī); पुरुष (m) (puruṣ) 男人 (nánrén), 男的 (nánde)
औरत (f) (aurat); स्त्री (f) (strī); महिला (f) (mahilā) 婦女, 妇女 (fùnǚ), 女人 (nǚrén), 女性 (nǚxìng), 女的 (nǚde)
कुत्ता (m) (kuttā); कुत्ती (f) (kuttī) 狗 (gǒu), 犬 (quǎn)
खाना (m) (khānā); भोजन (m) (bhojan) 食物 (shíwù), 食品 (shípǐn)
घर (m) (ghar); मकान (m) (makān); गृह (m) (gṛh) 房屋 (fángwū), 家 (jiā), 房子 (fángzi)
घोड़ा (m) (ghoṛā); अश्व (m) (aśva); तुरग (m) (turag) 馬, 马 (mǎ)
जाना (jānā) 去 (qù)
दिन (m) (din) 日 (rì), 天 (tiān)
दोस्त (m); मित्र (m) 朋友 (péngyǒu), 友人 (yǒurén)
धन्यवाद (dhanyavād); शुक्रिया (śukriyā); थैंक्यू (thaiṅkyū) 謝謝, 谢谢 (xièxie), 多謝, 多谢 (duōxiè), 三Q (sānQ)
नमस्ते (namasté); नमस्कार (namaskār); सलाम (salām); सत श्री अकाल (sat śrī akāl); हेलो (helo); हलो (halo) 你好 (nǐhǎo), 您好 (nínhǎo)
नहीं (nahī̃); जी नहीं (jī nahī̃) 不 (bù), 否 (fǒu), 沒, 没 (méi), 沒有, 没有 (méiyǒu)
पढ़ना (paṛhnā) 讀, 读 (dú), 看 (kàn)
पानी (m) (pānī); जल (m) (jal); आप (m) (āp); आब (āb) 水 (shuǐ)
पिता (m) (pitā); वालिद (m) (vālid); बाप (m) (bāp); पिदर (m) (pidar) 父 (fù), 父親, 父亲 (fùqīn), 爸爸 (bàbà), 爹 (diē)
पेड़ (m) (peṛ) 樹, 树 (shù), 喬木, 乔木 (qiáomù)
पैसा (m) (paisā); धन (dhan); माल (m) (māl) 錢, 钱 (qián), 金錢, 金钱 (jīnqián), 貨幣, 货币 (huòbì)
प्यार (m) (pyār); प्रेम (m) (prem); इश्क़ (m) (išq); मुहब्बत (f) (muhabbat) 戀, 恋 (liàn), 愛戀, 爱恋 (àiliàn), 戀愛, 戀愛 (liàn'ài), 愛, 爱 (ài)
फल (m) (phal) 水果 (shuǐguǒ), 果子 (guǒzi)
फूल (m) (phūl); पुष्प (m) (puśp) 花 (huā), 花兒, 花儿 (huār), 花朵 (huāduǒ), 花卉 (huāhuì)
बिल्ली (f) (billī); बिल्ला (m) (billā) 貓, 猫 (māo)
भाई (m) (bhāī); भ्राता (m) (bhrātā) 哥哥 (gēge), 弟弟 (dìdi), 兄弟 (xiōngdi)
लड़का (m) (laṛkā) 男孩 (nánhái), 少年 (shàonián)
लड़की (f) (laṛkī) 女孩兒, 女孩儿 (nǚháir), 女孩子 (nǚháizi), 姑娘 (gūniang), 女兒, 女儿 (nǚ'ér)
लिखना (likhnā) 寫, 写 (xiě)
विद्यालय (m) (vidyālay); स्कूल (m) (skūl) 學校, 学校 (xuéxiào)
शहर (m) (śahr); नगर (nagar) 城市 (chéngshì), 城 (chéng)
शांति (f) (śā̃nti) 和平 (hépíng)
शिशु (m) (śiśu); बच्चा (m) (baccā) 嬰兒, 婴儿 (yīng'ér), 娃娃 (wáwa), 小娃娃 (xiǎowáwa)
समय (m) (samay); वक़्त (m) (vaqt) 時間, 时间 (shíjiān), 時光, 时光 (shíguāng)
सुनना (sunnā) 聽, 听 (tīng)
सेब (m) (seb) 蘋果, 苹果 (píngguǒ)
हाँ; (jī)जी हाँ (jī hā̃) 是 (shì), 對, 对 (duì)
हैवान (m) (haivān); पशु (paśu); जानवर (m) (jānvar) 動物, 动物 (dòngwù)
Chinese to Hindi dictionary  |  Learn Chinese  |  Chinese vocabulary  |  Chinese flashcards


Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2023 Dicts.info.