Dicts.info 

Interlingua to Albanian dictionary

    Look up:      

This Interlingua to Albanian dictionary searches words in both directions at the same time.
Both Interlingua to Albanian and Albanian to Interlingua translations will be listed at once.


alimento#Interlingua'alimento ushqim (m)
amico#Interlingua'amico mik (m)
amor dashuri (f)
arbore dru (m); pemë (f)
ascoltar dëgjoj, ndëgjoj
baby, bebe foshnja
bon die tungjatjeta
can#Interlingua'can qen (m)
casa shtëpi
catto (m), catta (f) mace (f)
cavallo (m) kalë
citate qytet
femina grua; femër
flor lule (f)
fratre vëlla
fructo frutë (m)
homine burrë; trim
matre nënë, mëmë
moneta para
no#Interlingua'no jo
pace paqe (f)
patre baba
pomo mollë (f)
puera (child) vajzë
schola shkollë (f)
soror motër (f)
vader ecën
Albanian to Interlingua dictionary  |  Learn Albanian  |  Albanian vocabulary  |  Albanian flashcards


Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.