Dicts.info 

Interlingua to Czech dictionary

    Look up:      

This Interlingua to Czech dictionary searches words in both directions at the same time.
Both Interlingua to Czech and Czech to Interlingua translations will be listed at once.


(m) chlapec (m); hoch (m); kluk (m)
alimento#Interlingua'alimento potrava (f); jídlo (n)
amico#Interlingua'amico přítel (m); kamarád (m); přítelkyně (f)
amor láska (f)
animal, bestia živočich (m); zvíře (n)
aqua voda (f)
arbore strom (m)
ascoltar poslouchat
baby, bebe děťátko (n); miminko (n)
bon die ahoj; nazdar
can#Interlingua'can pes (m); fena (f)
casa dům (m)
catto (m), catta (f) kočka (f); kocour (m)
cavallo (m) kůň
citate město (n), velkoměsto (n)
femina žena (f)
flor květ (m); květina (f)
fratre bratr (m)
fructo ovoce (n); plod (m)
homine muž (m); pán (m)
matre matka (f)
moneta peníze
no#Interlingua'no ne
pace mír (m)
patre otec, táta, tatínek, taťka, fotr (m) (pejorative)
pomo jablko (n)
puera (child) holka (f); děvče (n); dívka (f)
schola škola (f)
soror sestra (f)
vader jet ('by vehicle'), jít ('by walking')
Czech to Interlingua dictionary  |  Learn Czech  |  Czech vocabulary  |  Czech flashcards


Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.