Dicts.info 

Interlingua to Polish dictionary

    Look up:      

This Interlingua to Polish dictionary searches words in both directions at the same time.
Both Interlingua to Polish and Polish to Interlingua translations will be listed at once.


(m) chłopiec (m); chłopak (m)
alimento#Interlingua'alimento jedzenie (n), pożywienie (n)
amico#Interlingua'amico przyjaciel (m); przyjaciółka (f)
amor miłość (f)
animal, bestia zwierzę (n)
arbore drzewo (n)
ascoltar słuchać
baby, bebe niemowlę (n); niemowlak (m); maluch (m)
bon die cześć (informal), witaj, witajcie, witam (more formal), dzień dobry (formal)
can#Interlingua'can pies (m); suka (f)
casa dom (m)
catto (m), catta (f) kot (m); kotka (f); kocur (m); kocica (f); kotek (m)
cavallo (m) koń (m); klacz (f)
citate miasto (n)
femina kobieta (f)
flor kwiat (m)
fratre brat (m)
fructo owoc (m)
homine mężczyzna (m); pan (m); człowiek (m)
matre matka (f); mama (f)
moneta pieniądz (m); pieniądze
no#Interlingua'no nie
pace pokój (m)
patre ojciec (m)
pomo jabłko (n)
puera (child) dziewczyna (f)
schola szkoła (f)
soror siostra (f)
vader iść, chodzić, jechać ('by vehicle')
Polish to Interlingua dictionary  |  Learn Polish  |  Polish vocabulary  |  Polish flashcards


Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.