Dicts.info 

Italian to Armenian dictionary

    Look up:      

This Italian to Armenian dictionary searches words in both directions at the same time.
Both Italian to Armenian and Armenian to Italian translations will be listed at once.


acqua (f) ջուր (ǰur)
albero (m) ծառ (çaṙ)
amico (m); amica (f) ընկեր (ënker); բարեկամ (barekam)
amore (m) սեր (ser)
andare գնալ (gnal); էթալ (ēt’al); երթալ (ert’al)
animale (m); bestia (f) կենդանի (kendani)
ascoltare լսել (lsel)
bambina (f); (f) աղջիկ (aġǰik)
bambino (m) (child); ragazzo (m) (teenager) տղա ('tġa')
bambino (m); bambina (f); bimbo (m); bimba (f); bebè (m) մանկիկ (mankik); երեխա (erexa); մանուկ (manuk)
cane (m) շուն (šun)
casa (f); casa տուն (tun)
cavallo (m) ձի (ji); նժույգ (nžuyg); երիվար (erivar)
ciao; salve; buongiorno բարև (barev); ողջույն (oġǰuyn)
cibo (m); alimento (m) ուտելիք (utelik'); սնունդ (snund); կերակուր (kerakur)
città (f) քաղաք (k'aġak')
denaro (m); soldi փող (poġ); դրամ (dram)
donna (f) կին (kin)
fiore (m) ծաղիկ (çaġik)
fratello (m) (1,2,3,4), confratello (m) (3,4) եղբայր (eġbayr); ախպեր (axper)
frutta (f); frutto (m) պտուղ (ptuġ); միրգ (mirg); բար (bar)
fuoco (m); fiamma (f) կրակ (krak); հուր (hur)
gatto (m); gatta (f); micio (m); micia (f) կատու (katu)
giorno (m) օր (òr)
grazie շնորհակալություն (šnorhakalut’yun); շնորհակալ եմ (šnorhakal em); մերսի (mersi)
leggere կարդալ (kardal); ընթերցել (ënt’erc’el)
libro (m) գիրք (girk’)
madre (f) մամա (mama)
mela (f) խնձոր (xnjor)
no ոչ (oč); չէ (čē)
pace (f) խաղաղություն (xaġaġut'yun)
padre (m); babbo (m); papà (m) հայր (hayr); պապա (papa)
scrivere գրել (grel)
scuola (f) դպրոց
այո (ayo) (polite), հա (ha) (informal)
sorella (f) քույր (k’uyr)
tempo (m) ժամանակ (žamanak)
uomo (m) տղամարդ (tġamard); մարդ (mard)
Armenian to Italian dictionary  |  Learn Armenian  |  Armenian vocabulary  |  Armenian flashcards


Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.