Dicts.info 

Kurdish to Belarusian dictionary

    Look up:      

This Kurdish to Belarusian dictionary searches words in both directions at the same time.
Both Kurdish to Belarusian and Belarusian to Kurdish translations will be listed at once.


(ku-Arab'پشیله‌) кошка (f) (kóška); кот (m) (kot)
(ku-Arab'نوسین) пісаць (pisác’)
aştî (f); ئاشتی мір (m) (mir)
çûn, (ku-Arab'چوون), (ku-Arab'ڕۆیشتن) ісці (iscí)
dayik (f), (ku-Arab'دایک) маці (f), матуля (f), мама (f)
fêkî (m); mêwe (f); میوه‌ садавіна (f) (sadavína); плод (m) (plod)
gul, kulîlk, (ku-Arab'گوڵ) кветка (f) (kvétka)
jin; pîrek; afret; kilfet; ژن; ئافره‌ت жанчына (f) (žančýna)
mêr; zelam; پیاو; زه‌لام мужчына (m) (mužčýna)
na; ne не (ne)
sêv; سێو яблык (m) (jáblyk)
spas, (ku-Arab'سوپاس) дзякую (dzjákuju); дзякуй (dzjákuj)
xanî (m); خانوو (m) дом (m) (dom); хата (f) (xáta)
برا брат (m) (brat)
پرتووک (pirtûk); کتێب (kitêb) кніга (f) (kníha)
کچ дзяўчына (f) (dzjaŭčýna)
کور хлопец (m) (xlópec); хлопчык (m) (xlópčyk)
وه‌خت (wext); فه‌له‌ک (felek) час (m) (čas)
Belarusian to Kurdish dictionary


Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.