Dicts.info 

Kurdish to Frisian dictionary

    Look up:      

This Kurdish to Frisian dictionary searches words in both directions at the same time.
Both Kurdish to Frisian and Frisian to Kurdish translations will be listed at once.


(ku-Arab'پشیله‌) kat
(ku-Arab'نوسین) skriuwe
çûn, (ku-Arab'چوون), (ku-Arab'ڕۆیشتن) gean
dayik (f), (ku-Arab'دایک) mem (f)
fêkî (m); mêwe (f); میوه‌ frucht
gul, kulîlk, (ku-Arab'گوڵ) blom (c)
jin; pîrek; afret; kilfet; ژن; ئافره‌ت frou; wiif
mêr; zelam; پیاو; زه‌لام man
na; ne nee
sêv; سێو apel
xanî (m); خانوو (m) hûs (n)
برا broer
پرتووک (pirtûk); کتێب (kitêb) boek (n)
رۆژ dei
کچ famke (n); faam
کور jonge (c)
وه‌خت (wext); فه‌له‌ک (felek) tiid
Frisian to Kurdish dictionary  |  Learn Frisian  |  Frisian vocabulary  |  Frisian flashcards


Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.