Dicts.info 

Kurdish to Macedonian dictionary

    Look up:      

This Kurdish to Macedonian dictionary searches words in both directions at the same time.
Both Kurdish to Macedonian and Macedonian to Kurdish translations will be listed at once.


(ku-Arab'پشیله‌) мачка (f); мачор (m)
(ku-Arab'نوسین) пишува (pišuva)
aştî (f); ئاشتی мир (m) (mir)
çûn, (ku-Arab'چوون), (ku-Arab'ڕۆیشتن) оди (ódi)
dayik (f), (ku-Arab'دایک) мајката (Majkata)
fêkî (m); mêwe (f); میوه‌ плод (m); овошје (n) (óvošje); овошка (f) (óvoška)
gul, kulîlk, (ku-Arab'گوڵ) цвет (m) (cvet)
mêr; zelam; پیاو; زه‌لام маж (m) (maž); човек (m) (čóvek)
sêv; سێو јаболко (n) (jábolko)
spas, (ku-Arab'سوپاس) благодарам (blagódaram); фала (fála)
xanî (m); خانوو (m) куќа (f) (kúḱa)
برا брат (m) (brat)
پرتووک (pirtûk); کتێب (kitêb) книга (f) (kníga)
وه‌خت (wext); فه‌له‌ک (felek) време (n) (vréme)
Macedonian to Kurdish dictionary  |  Learn Macedonian  |  Macedonian vocabulary  |  Macedonian flashcards


Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.