Dicts.info 

Kurdish to Urdu dictionary

    Look up:      

This Kurdish to Urdu dictionary searches words in both directions at the same time.
Both Kurdish to Urdu and Urdu to Kurdish translations will be listed at once.


(ku-Arab'پشیله‌) بلی (f) (billī)
(ku-Arab'نوسین) لکھنا (likhnā)
aştî (f); ئاشتی امن (m) (aman)
çûn, (ku-Arab'چوون), (ku-Arab'ڕۆیشتن) جانا (jānā)
fêkî (m); mêwe (f); میوه‌ پھل (m) (phal)
gul, kulîlk, (ku-Arab'گوڵ) پھول (m) (phūl)
jin; pîrek; afret; kilfet; ژن; ئافره‌ت عورت (f) ('aurat); ستری (f) (strī)
mêr; zelam; پیاو; زه‌لام آدمی (m) (ādmī); مرد (m) (mard); پرش (m) (puruṣ)
na; ne نہیں (nahī̃); جی نہیں (jī nahī̃)
sêv; سێو سیب (m) (seb)
spas, (ku-Arab'سوپاس) دھنیہ واد (dhanya-vād); شکریہ (śukriyā); نوازش (nevāziś)
xanî (m); خانوو (m) گھر (m) (ghar)
برا بھائی (m) (bhāī); بھراتا (m) (bhrātā)
پرتووک (pirtûk); کتێب (kitêb) کتاب (f) (kitāb); پستک (f) (pustak)
رۆژ دن (m) (din)
کچ لڑکی (f) (laṛkī)
کور لڑکا (m) (laṛkā)
وه‌خت (wext); فه‌له‌ک (felek) وقت (m) (vaqt)
Urdu to Kurdish dictionary  |  Learn Urdu  |  Urdu vocabulary  |  Urdu flashcards


Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.