Dicts.info 

Latin to Armenian dictionary

    Look up:      

This Latin to Armenian dictionary searches words in both directions at the same time.
Both Latin to Armenian and Armenian to Latin translations will be listed at once.


amicus (m); amica (f) ընկեր (ënker); բարեկամ (barekam)
amor (m) սեր (ser)
animal (n); bestia (f) կենդանի (kendani)
aqua (f) ջուր (ǰur)
arbor (f) ծառ (çaṙ)
ausculto; audio; exaudio լսել (lsel)
benigne dicis; tibi gratias ago շնորհակալություն (šnorhakalut’yun); շնորհակալ եմ (šnorhakal em); մերսի (mersi)
canis շուն (šun)
cibus (m); pabulum (n); esca (f); cibaria; alimentum (n); pulmentum ուտելիք (utelik'); սնունդ (snund); կերակուր (kerakur)
collegium (n); ludus (m); schola (f) դպրոց
dies (m); lux (f) օր (òr)
domus (f); casa (f); aedis (f) տուն (tun)
eo; vado; gradior գնալ (gnal); էթալ (ēt’al); երթալ (ert’al)
equus (m); caballus (m) ձի (ji); նժույգ (nžuyg); երիվար (erivar)
feles (f); cattus (m) կատու (katu)
femina (f); mulier (f) կին (kin)
flos (m) ծաղիկ (çaġik)
frater (m) եղբայր (eġbayr); ախպեր (axper)
fructus (m), frux (f), fruges (p) պտուղ (ptuġ); միրգ (mirg); բար (bar)
ignis (m); focus (m); flamma (f) կրակ (krak); հուր (hur)
infans մանկիկ (mankik); երեխա (erexa); մանուկ (manuk)
legere կարդալ (kardal); ընթերցել (ënt’erc’el)
liber (m); codex (m) գիրք (girk’)
malum խնձոր (xnjor)
mater (f); genetrix (f) մամա (mama)
non; minime ոչ (oč); չէ (čē)
pater (m) հայր (hayr); պապա (papa)
pax (f) խաղաղություն (xaġaġut'yun)
pecunia (f) փող (poġ); դրամ (dram)
puella (f); pura (f); puera (f); adolescens (f) աղջիկ (aġǰik)
puer (m); adulescens տղա ('tġa')
salve; ave բարև (barev); ողջույն (oġǰuyn)
scribo գրել (grel)
sic այո (ayo) (polite), հա (ha) (informal)
soror (f) քույր (k’uyr)
tempus (n) ժամանակ (žamanak)
urbs (f); civitas (f) քաղաք (k'aġak')
vir; mas (m) տղամարդ (tġamard); մարդ (mard)
Armenian to Latin dictionary  |  Learn Armenian  |  Armenian vocabulary  |  Armenian flashcards


Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.