Dicts.info 

Latvian to Chinese dictionary

    Look up:      

This Latvian to Chinese dictionary searches words in both directions at the same time.
Both Latvian to Chinese and Chinese to Latvian translations will be listed at once.


ābols (m) 蘋果, 苹果 (píngguǒ)
auglis 水果 (shuǐguǒ), 果子 (guǒzi)
brālis (m) (1,2,3) 哥哥 (gēge), 弟弟 (dìdi), 兄弟 (xiōngdi)
diena (f); diennakts 日 (rì), 天 (tiān)
draugs 朋友 (péngyǒu), 友人 (yǒurén)
dzīvnieks 動物, 动物 (dòngwù)
iet 去 (qù)
是 (shì), 對, 对 (duì)
kaķis (m); kaķene (f) 貓, 猫 (māo)
klausīties 聽, 听 (tīng)
koks 樹, 树 (shù), 喬木, 乔木 (qiáomù)
laiks (m) 時間, 时间 (shíjiān), 時光, 时光 (shíguāng)
lasīt 讀, 读 (dú), 看 (kàn)
māja; nams (m) 房屋 (fángwū), 家 (jiā), 房子 (fángzi)
māte (f) 妈妈
meitene (f) 女孩兒, 女孩儿 (nǚháir), 女孩子 (nǚháizi), 姑娘 (gūniang), 女兒, 女儿 (nǚ'ér)
miers (m) 和平 (hépíng)
mīlestība (f); mīla (f) 戀, 恋 (liàn), 愛戀, 爱恋 (àiliàn), 戀愛, 戀愛 (liàn'ài), 愛, 爱 (ài)
nauda 錢, 钱 (qián), 金錢, 金钱 (jīnqián), 貨幣, 货币 (huòbì)
不 (bù), 否 (fǒu), 沒, 没 (méi), 沒有, 没有 (méiyǒu)
paldies 謝謝, 谢谢 (xièxie), 多謝, 多谢 (duōxiè), 三Q (sānQ)
pārtika (f); ēdiens (m) 食物 (shíwù), 食品 (shípǐn)
pilsēta (f); (f) 城市 (chéngshì), 城 (chéng)
puika 男孩 (nánhái), 少年 (shàonián)
puķe (f); zieds (m) 花 (huā), 花兒, 花儿 (huār), 花朵 (huāduǒ), 花卉 (huāhuì)
rakstīt 寫, 写 (xiě)
sieviete (f) 婦女, 妇女 (fùnǚ), 女人 (nǚrén), 女性 (nǚxìng), 女的 (nǚde)
suns (m); kuce (f) 狗 (gǒu), 犬 (quǎn)
sveiki 你好 (nǐhǎo), 您好 (nínhǎo)
tēvs 父 (fù), 父親, 父亲 (fùqīn), 爸爸 (bàbà), 爹 (diē)
ūdens (m) 水 (shuǐ)
uguns (f) 火 (huǒ)
vīrs (m) 男人 (nánrén), 男的 (nánde)
zīdainis; bēbis 嬰兒, 婴儿 (yīng'ér), 娃娃 (wáwa), 小娃娃 (xiǎowáwa)
zirgs 馬, 马 (mǎ)
Chinese to Latvian dictionary  |  Learn Chinese  |  Chinese vocabulary  |  Chinese flashcards


Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.