Dicts.info 

Lithuanian to Azeri dictionary

    Look up:      

This Lithuanian to Azeri dictionary searches words in both directions at the same time.
Both Lithuanian to Azeri and Azeri to Lithuanian translations will be listed at once.


ačiū təşəkkür; sağ ol; təşəkkür edirəm; çox razıyam
arklys; žirgas (m) at
berniukas (m) oğlan
brolis (m) (1,2,3) qardaş
draugas dost
gyvūnas (m) heyvan
kalė (f) it; köpək
katė (f); katinas (m) pişik
knyga (f) kitab
labas, sveikas (italbrac'informal), sveiki (formal) salam
medis (m) ağac
meilė eşq
mergina (f); mergaitė (f) qız
miestas şəhər
mokykla (f) məktəb
motė (f); motina (f) ana
moteris (f) qadın
namas (n) ev
ne yox
obuolys (m) alma
pinigai (m) pul
rašyti yazmaq
sesuo bacı
taip bəli
tėvas ata
ugnis od; atəş
vaisius (m) meyvə
žiedas (m); gėlė (f) çiçək
Azeri to Lithuanian dictionary


Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.