Dicts.info 

Lithuanian to Polish dictionary

    Look up:      

This Lithuanian to Polish dictionary searches words in both directions at the same time.
Both Lithuanian to Polish and Polish to Lithuanian translations will be listed at once.


ačiū dziękuję
arklys; žirgas (m) koń (m); klacz (f)
berniukas (m) chłopiec (m); chłopak (m)
brolis (m) (1,2,3) brat (m)
draugas przyjaciel (m); przyjaciółka (f)
eiti iść, chodzić, jechać ('by vehicle')
gyvūnas (m) zwierzę (n)
kalė (f) pies (m); suka (f)
katė (f); katinas (m) kot (m); kotka (f); kocur (m); kocica (f); kotek (m)
klausyti słuchać
knyga (f) książka (f); księga (f)
kūdikis (m) niemowlę (n); niemowlak (m); maluch (m)
labas, sveikas (italbrac'informal), sveiki (formal) cześć (informal), witaj, witajcie, witam (more formal), dzień dobry (formal)
laikas (m) czas (m)
maistas (m) jedzenie (n), pożywienie (n)
medis (m) drzewo (n)
meilė miłość (f)
mergina (f); mergaitė (f) dziewczyna (f)
miestas miasto (n)
mokykla (f) szkoła (f)
motė (f); motina (f) matka (f); mama (f)
moteris (f) kobieta (f)
namas (n) dom (m)
ne nie
obuolys (m) jabłko (n)
para; diena (f) dzień (m); doba (f)
pinigai (m) pieniądz (m); pieniądze
rašyti pisać; napisać
sesuo siostra (f)
taip tak; no
tėvas ojciec (m)
ugnis ogień (m)
vaisius (m) owoc (m)
vyras (m) mężczyzna (m); pan (m); człowiek (m)
žiedas (m); gėlė (f) kwiat (m)
Polish to Lithuanian dictionary  |  Learn Polish  |  Polish vocabulary  |  Polish flashcards


Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.