Dicts.info 

Lithuanian to Scottish Gaelic dictionary

    Look up:      

This Lithuanian to Scottish Gaelic dictionary searches words in both directions at the same time.
Both Lithuanian to Scottish Gaelic and Scottish Gaelic to Lithuanian translations will be listed at once.


ačiū tapadh leat; tapadh leibh; taing
arklys; žirgas (m) each
berniukas (m) balach (m); balachan (m); gille (m)
brolis (m) (1,2,3) bràthair (m)
draugas caraid (m); bancharaid (f)
gyvūnas (m) beathach (m), ainmhidh (m)
kalė (f) cù (m), madadh (m)
katė (f); katinas (m) cat (m)
klausyti èisd; èist
knyga (f) leabhar (m)
kūdikis (m) leanabh (m), leanaban (m), naoidhean (m), pàisde (m)
labas, sveikas (italbrac'informal), sveiki (formal) halò; latha math; hòigh
laikas (m) àm (m)
maistas (m) biadh (m)
medis (m) craobh (f)
meilė rùn (m)
mergina (f); mergaitė (f) caileag (f); nighean (f); nighneag
miestas baile mòr (m), dùn (m)
mokykla (f) sgoil (f)
motė (f); motina (f) màthair (f)
moteris (f) bean (f); boireannach (m)
namas (n) taigh (m)
obuolys (m) ubhal (m)
para; diena (f) latha (m)
pinigai (m) airgead (m); airgiod (m)
sesuo piuthar (f)
tėvas athair (m)
ugnis teine (m)
vaisius (m) meas (m), toradh (m)
vyras (m) fear (m); duine (m)
žiedas (m); gėlė (f) dìthean (m); flùr (m)
Scottish Gaelic to Lithuanian dictionary


Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.