Dicts.info 

Macedonian to Armenian dictionary

    Look up:      

This Macedonian to Armenian dictionary searches words in both directions at the same time.
Both Macedonian to Armenian and Armenian to Macedonian translations will be listed at once.


бебе (n) (bébe); детенце (n) (détence); мало (n) (málo) մանկիկ (mankik); երեխա (erexa); մանուկ (manuk)
благодарам (blagódaram); фала (fála) շնորհակալություն (šnorhakalut’yun); շնորհակալ եմ (šnorhakal em); մերսի (mersi)
брат (m) (brat) եղբայր (eġbayr); ախպեր (axper)
вода (vóda) ջուր (ǰur)
време (n) (vréme) ժամանակ (žamanak)
град (m) (grád) քաղաք (k'aġak')
да (da) այո (ayo) (polite), հա (ha) (informal)
дрво (n) (d'rvo) ծառ (çaṙ)
здраво (zdrávo) բարև (barev); ողջույն (oġǰuyn)
јаболко (n) (jábolko) խնձոր (xnjor)
книга (f) (kníga) գիրք (girk’)
коњ (m) (konj) ձի (ji); նժույգ (nžuyg); երիվար (erivar)
куќа (f) (kúḱa) տուն (tun)
куче (n); пес (m) (pes) շուն (šun)
љубов (f) (ljúbov) սեր (ser)
маж (m) (maž); човек (m) (čóvek) տղամարդ (tġamard); մարդ (mard)
мајката (Majkata) մամա (mama)
мачка (f); мачор (m) կատու (katu)
мир (m) (mir) խաղաղություն (xaġaġut'yun)
оган (m) (ógan) կրակ (krak); հուր (hur)
оди (ódi) գնալ (gnal); էթալ (ēt’al); երթալ (ert’al)
пари (pári) փող (poġ); դրամ (dram)
пишува (pišuva) գրել (grel)
плод (m); овошје (n) (óvošje); овошка (f) (óvoška) պտուղ (ptuġ); միրգ (mirg); բար (bar)
сестра (f) քույր (k’uyr)
татко (m) (tátko) հայր (hayr); պապա (papa)
училиште (n) (učílište); школа (f) (škóla) դպրոց
храна (f) (hrána) ուտելիք (utelik'); սնունդ (snund); կերակուր (kerakur)
цвет (m) (cvet) ծաղիկ (çaġik)
чита (čitá) կարդալ (kardal); ընթերցել (ënt’erc’el)
Armenian to Macedonian dictionary  |  Learn Armenian  |  Armenian vocabulary  |  Armenian flashcards


Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.