Dicts.info 

Macedonian to Azeri dictionary

    Look up:      

This Macedonian to Azeri dictionary searches words in both directions at the same time.
Both Macedonian to Azeri and Azeri to Macedonian translations will be listed at once.


благодарам (blagódaram); фала (fála) təşəkkür; sağ ol; təşəkkür edirəm; çox razıyam
брат (m) (brat) qardaş
вода (vóda) su
град (m) (grád) şəhər
да (da) bəli
дрво (n) (d'rvo) ağac
здраво (zdrávo) salam
јаболко (n) (jábolko) alma
книга (f) (kníga) kitab
коњ (m) (konj) at
куќа (f) (kúḱa) ev
куче (n); пес (m) (pes) it; köpək
љубов (f) (ljúbov) eşq
мајката (Majkata) ana
мачка (f); мачор (m) pişik
мир (m) (mir) sülh
оган (m) (ógan) od; atəş
пари (pári) pul
пишува (pišuva) yazmaq
плод (m); овошје (n) (óvošje); овошка (f) (óvoška) meyvə
сестра (f) bacı
татко (m) (tátko) ata
училиште (n) (učílište); школа (f) (škóla) məktəb
цвет (m) (cvet) çiçək
Azeri to Macedonian dictionary


Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.