Dicts.info 

Macedonian to Kurdish dictionary

    Look up:      

This Macedonian to Kurdish dictionary searches words in both directions at the same time.
Both Macedonian to Kurdish and Kurdish to Macedonian translations will be listed at once.


благодарам (blagódaram); фала (fála) spas, (ku-Arab'سوپاس)
брат (m) (brat) برا
време (n) (vréme) وه‌خت (wext); فه‌له‌ک (felek)
јаболко (n) (jábolko) sêv; سێو
книга (f) (kníga) پرتووک (pirtûk); کتێب (kitêb)
куќа (f) (kúḱa) xanî (m); خانوو (m)
маж (m) (maž); човек (m) (čóvek) mêr; zelam; پیاو; زه‌لام
мајката (Majkata) dayik (f), (ku-Arab'دایک)
мачка (f); мачор (m) (ku-Arab'پشیله‌)
мир (m) (mir) aştî (f); ئاشتی
оди (ódi) çûn, (ku-Arab'چوون), (ku-Arab'ڕۆیشتن)
пишува (pišuva) (ku-Arab'نوسین)
плод (m); овошје (n) (óvošje); овошка (f) (óvoška) fêkî (m); mêwe (f); میوه‌
цвет (m) (cvet) gul, kulîlk, (ku-Arab'گوڵ)
Kurdish to Macedonian dictionary


Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.