Dicts.info 

Malay to Thai dictionary

    Look up:      

This Malay to Thai dictionary searches words in both directions at the same time.
Both Malay to Thai and Thai to Malay translations will be listed at once.


abang พี่ (pêe); พี่ชาย (pêe chaai); น้อง (nóng); น้องชาย (nóng chaai); ภราดร (páraadon); ภราดา (páraadaa)
anak laki-laki, putra เด็กผู้ชาย (dèk pôochaai)
anjing; asu หมา (mǎa); สุนัข (sùnák)
api; pawaka ไฟ (fai)
ayah; bapak; rama พ่อ (pòo); บิดา (bidaa)
bayi เด็กทารก (dèk taarók); เด็กน้อย (dèk nói); เด็กอ่อน (dèk òn)
binatang; haiwan สัตว์ (sàt)
buah ลูก (lôok); ผล (pŏn); ผลไม้ (pŏnlámáai)
buku; kitab; pustaka หนังสือ (nǎngsěu); สมุด (sàmòot)
bunga ดอก (dààwk); ดอกไม้ (dààwk māāi); บุษบา (budsaba)
dengar ฟัง (fang)
epal แอปเปิล (àep bpern)
hari วัน (wan); กลางวัน (klaaŋwan)
kakak พี่สาว (pêe săao); น้องสาว (nóng săao)
kawan; teman; sahabat เพื่อน (peune); สหาย
kucing แมว (maew); วิฬาร์ (wílaa)
kuda ม้า (máa)
lelaki ผู้ชาย (pôo chaai); ชาย (chaai)
menulis เขียน (kĭan); ขีด (kèet)
pokok ต้นไม้ (tònmai); เฌอ (cher)
rumah บ้าน (bâan)
sekolah; maktab โรงเรียน (rohng rian)
terima kasih ขอบคุณ (kòp-kuun)
wang เงิน (ngern); เงินตรา (ngern dtraa)
wanita ผู้หญิง (pôo yĭng)
ya; ha'ah ใช่ (châi); ครับ (kráp); ค่ะ (kâ); ถูก (tòok); ถูกต้อง (tòok dtông); อืม (eum)
Thai to Malay dictionary  |  Learn Thai  |  Thai vocabulary  |  Thai flashcards


Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2022 Dicts.info.