Dicts.info 

Marathi to Navajo dictionary

    Look up:      

This Marathi to Navajo dictionary searches words in both directions at the same time.
Both Marathi to Navajo and Navajo to Marathi translations will be listed at once.


(bahin) (f) adeezhí; hádí
अग्नि (agni) kǫʼ
कुत्रा (kutra) łééchąąʼí
घोडा łį́į́ʼ
जनावर naaldeehii
धन्यवाद (dhanyavād) ahéheeʼ
नमस्कार (namaskār) yáʼátʼééh
पाणी (pāṇī); जल (jal)
पुस्तक (pustak) naaltsoos
फूल chʼil bilátah hózhóón; chilátah baa hózhónii
बाइको; स्त्री (f) (strī) asdzáán; asdzą́ą́
मांजर (mānjar) (f), बोका (bokā) (m) gídí; mósí; másí
माणूस hastiin
मुल्गी (f) (mulagi) atʼééd
लिहिणें akʼeńʼjiłchííh
सफरचंद (safarchand) bilasáana
Navajo to Marathi dictionary


Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.